YİBO'larda Hizmet Alımı Personel Sayısı Artırıldı.

İlköğretim Genel Müdürlüğü ün 03.01.2011 tarihli 2011 Yılı Pansiyon Bütçelerinin hazırlanması ile ilgili yazısında ;

2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, eki M Cetvelinde yatılı öğrencilerin yıllık pansiyon gideri 1.650,00 TL olarak tespit edilmiştir.

2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 6 cl maddesinde Pansiyonların Bütçeleri Mali Yıl itibariyle düzenlenir ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanır denilmektedir. 2011 Yılı Pansiyon Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanmasına ilişkin açıklamalar ve örnek cetvel yazımız ekinde gönderilmiş olup, Valiliğinizce yeteri kadar çoğaltılarak ilinizdeki yatılı ilköğretim bölge okullarına gönderilecektir. Pansiyon bütçesi gider bölümü yemek ve barınma giderlerinden oluşmakta olup, barınma giderleri okulun ihtiyaçları ve.bölgesel özelliklerine göre belirlenerek ilgili kalemlere dağıtılacaktır.

Okul müdürlüklerince e-okul sistemindeki yatılı öğrenci sayıları esas alınarak hazırlanan gelir-gider cetvelleri, açıklamalar doğrultusunda Valiliğinizce titizlikle incelenecek ve özellikle yatılı öğrenci sayılannın doğruluğuna ve gelir-gider cetvelinin usulüne uygun hazırlanmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca okullar tarafından hazırlanan 2011 Mali Yılı pansiyon bütçesi gelir-gider cetvelinde 2011 Ocak ayına devreden ödenek miktarı ile Kamu Hesapları Bilgi Sistemi okul pansiyonları hesabındaki devreden ödeneğin bir birini tutması gerekmektedir.
Yatılı ilköğretim bölge okullarının pansiyon gelir-gider cetvelleri toplu olarak onaylanmak üzere, en geç 30 Ocak 2011 tarihine kadar Bakanlığa gönderilecektir.

İlköğretim Genel Müdürlü ün 2010 Yılı Pansiyon Bütçelerinin Hazırlanması yazılarında 960 öğrencisi olan bir YİBOda alınacak işçi sayısı 17 iken, 2011 Yılı Pansiyon Bütçelerinin Hazırlanması yazılarında 651 öğrencisi olan bir okulda 18 işçi çalıştırılabiliyor.

2011 Yılı Pansiyon Bütçelerinin Hazırlanması ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İşte 2010 ve 2011 yıllarının öğrenci sayısı ile çalıştırılacak personel sayıları:

ESKİ HALİ: (2010 Mali Bütçesine göre çalıştırılacak personel sayıları)

YENİ HALİ: (2011 Mali Bütçesine göre çalıştırılacak personel sayısı)

2011 Yılı Pansiyon Bütçelerinin Hazırlanması ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sorubak.Com

Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER