YGS 26. Coğrafya sorusu için Fem Yayınlarının Yorumu

YGS 26. Coğrafya sorusu için Fem Yayınlarının Yorumu

YGS 26. Coğrafya sorusu için Fem Yayınlarının Yorumu

26. Coğrafya sorusu için Fem Yayınlarının Yorumu

2013 YGS sınavındaki 26. Coğrafya sorusu için Fem Yayınları Coğrafya Zümre Başkanlığının açıklaması aşağıdaki gibidir.

Sorunun cevabı C seçeneği verilmiştir. Taşkınlar, akarsu havzasında aşırı yağış ve ani kar erimelerine bağlı olarak gerçekleşen su baskınlarıdır. Taşkınlar önlenemez ancak taşkın riski ve şiddeti azaltılabilir.(Bkz. MEB 10. Sınıf Ders Kitabı-Komisyon- Doğal Afetler). Akarsu yatağında zaman zaman değişiklikler yapılsa da havzasında yağışlara bağlı olarak taşkınlar yine görülebilir. Yani taşkın risk bölgesi (taşkına uğrayan alan) değişmez. Örneğin, İngilterede önlem alınmasına rağmen şiddetli yağışlara bağlı olarak aynı bölgede taşkınlar yaşanmaktadır. Ayrıca taşkınların kalıcı topoğrafik değişikliklere yol açmayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Topoğrafya haritaları sadece ders kitaplarında yer alan izohips haritalarından ibaret değildir. Bu tür haritalarda lejant belirtilerek birçok özellik gösterilebilir. Bu konuyla ilgili akademik kitaplarda net açıklamalar mevcuttur.

Prof. Dr. Turgut Bilgin Genel Kartoğrafya II kitabındaki açıklama: Topoğrafya haritaları bu suretle çeşitli fiziki ve beşeri unsurları, yani en küçük tepelere, hatta sel yarıntılarına kadar reliefi (engebeleri), akarsuları, göl ve bataklıkları, ormanları, çalılıkları, tek ağaçları, patikalar da dahil çeşitli yolları, şoseleri, demiryollarını, köprüleri, kanalları, bazen tek eve kadar yerleşmeleri, kuyular, çeşmeleri....içine alan bir detaya sahiptirler.

Bu nedenle topoğrafya haritalarında ulaşım yolları, kent alanları, bitki örtüsü gibi özellikler gösterilir. Harita özellikleri ve içerikleri için tıklayınız.

Bütün bu bilgilerin ışığında sorunun iptal olmayacağını ancak soru metninin ve bazı seçeneklerdeki ifadelerin net olmamasından dolayı tartışmaya açık bir soru olduğunu düşünüyoruz,