Yeni okullara mescit şartı geldi.

Yeni okullara mescit şartı geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği de yaptığı değişiklikle; yeni açılacak okullarda mescit bulunması şartını getirdi. Gazete Habertürkün haberine göre kadın ve erkek için ayrı olacak mescitte abdesthane de yer alacak. Mescitlerin doğal aydınlatmaya sahip olması şart koşulurken, bunun bodrum katlarına mescit yapılmaması anlamına geleceği belirtildi. Resmi Gazete in dünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle düzenlenen esaslara göre, eğitim kurumları engelli öğrencilerin erişimine uygun olacak. Okul arsası bataklık, dere yatağı, heyelan bölgesinde olmayacak. Orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonu mesafe kısıtlamasının yer aldığı yönetmeliğe göre, okul arsaları, benzin istasyonlarına en az 50, eğlence yerlerine ise en az 100 metre uzaklıkta olacak.

İMAM HATİP İÇİN 5, ANADOLU LİSESİ İÇİN 10 BİN NÜFUS

Yönetmeliğe göre, Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması yetecek. İmam hatip liselerinde geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, musiki/ müzik dersliği bulunacak. Okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması yetecek.

Anadolu lisesi açılabilmesi için ise yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20 bin olması şartı aranacak.

2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile 14/04/2009 tarihli ve 17 sayılı Müdürler Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mart 2010 tarihli ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslarda yer alan mevzuat hükümleri tek yönetmelik çatısı altında toplanarak sadeleştirilmiş ve güncel gelişmelere uygun olarakMillî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği adı altında yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 24.06.2017. tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeyle;

1. Kurum açma, kapatma ve ad vermeye ilişkin mevzuatta sadeleştirme ve birlik sağlanmıştır.

2. Bakanlığa bağlı tüm resmî kurumların açılma ve kapatılma kriterleri, ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yeniden belirlenmiş ve tüm kurumlara ad vermeye ilişkin esaslar gözden geçirilerek Yönetmeliğe yansıtılmıştır.

3. Kurumların özelliğine göre bazılarının valilikçe, bazılarının da Bakanlıkça açılıp kapatılması ve adlandırılmasıyla ilgili kriter ve süreçler belirlenmiştir.

4. Kurum bina ve eklentilerine hayırseverlerin adlarının verilmesinde bağış oranına yönelik hüküm getirilmiştir.

5. Kurum açılmasına ilişkin genel ve özel esaslar Bakanlığa ait Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları dikkate alınarak güncellenmiştir.

6. Tüm kurumların engelli bireylerin erişimi için TS9111, TS12576 standartlarına ve engelliler için meri mevzuata uygun hale getirilmesi hükmüne yer verilmiştir.

7. Eğitim kurumları bünyesinde anasınıfı açılması kolaylaştırılarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

8. Öğrenci pansiyonlarının açılma standartları ülkemizin değişen ve gelişen sosyoekonomik yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

9. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin açılmasına ilişkin kriterler yeniden belirlenmiştir.

10. 6764 Sayılı Kanunla Meslekî Eğitim Merkezleri ortaöğretim kurumları arasında sayıldığından söz konusu merkezlere ilişkin yeni hükümler getirilmiştir.

2017 MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğini İndir