YDUS giriş belgeleri yayımlandı

YDUS giriş belgeleri yayımlandı

2016-YDUS:Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

17 Aralık 2016tarihindesaat 09:30dauygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına(2016-YDUS)başvuruda bulunan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmış olup adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM inhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden edineceklerdir.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur.

07-12-2016