YÇS Sınavlarını Kapsamı ve Uygulanması

Sınavda adaylara, (1) Genel Başarı Testi, (2) Yabancı Dil Testi (Almanca, Fransızca, İngilizce), (3) Türkçe Testi uygulanacaktır.Genel Başarı Testi, adayların, matematiksel ilişkilerden yararlanma ve sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşacaktır. Bu testte matematik, tarih, coğrafya, temel yurttaşlık bilgileri, psikoloji, sosyoloji ve genel kültür ile ilgili sorular bulunacaktır. Genel Başarı Testi, Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere dört değişik dilde hazırlanacaktır. Bütün dillerdeki testler aynı sorulardan oluşacak ve her sorunun doğru cevabı bunların tümünde aynı seçenekte verilmiş olacaktır. Her aday, bu testlerden kendisine uygun olan bir tanesindeki soruları cevaplayacaktır. Genel Başarı Testini sınava giren tüm adaylar cevaplayacaktır.


Yabancı Dil Testi, ilgili yabancı dilde kelime haznesi ve dilbilgisi ile okuduğunu anlama ve dili kullanma gücünü yoklamayı amaçlayan sorulardan oluşacaktır. Yabancı Dil Testinde Almanca, Fransızca ve İngilizce için bölümler bulunacaktır. Adaylar, bu üç yabancı dilden hangisi ile ilgili dil ve edebiyat veya öğretmenlik programlarını tercih etmişlerse o dille ilgili testteki soruları cevaplayacaklardır. Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerindeki soruların doğru cevap anahtarları birbirinden farklı olacaktır. Adaylar, hangi dille ilgili testteki soruları cevapladıklarını, Cevap Kağıtlarında bunun için ayrılan yere işaretleyerek belirteceklerdir. Yabancı Dil Testini, yalnız yabancı dil ve edebiyat veya bu alanlardaki öğretmenlik programlarını tercih eden adaylar cevaplayacaklardır.


Türkçe Testi, Türkçedeki kelime haznesi ve dilbilgisi ile okuduğunu anlama ve dili kullanma güçlerini yoklamayı amaçlayan sorulardan oluşacaktır. Öğretim dili Türkçe olan programlarla ilgili tercihleri bulunan adaylar Türkçe testindeki soruları da cevaplayacaklardır. Bu testten elde edilen puanlar seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak olan YÇS puanlarına katılmayacak; yalnızca adayların Türkçe seviyesini belirlemek amacıyla kullanılacaktır.


YÇSde uygulanacak bütün testler seçmeli tipte sorulardan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak üç teste ait sorular adaylara bir kitapçık halinde verilecektir. Adaylar, bu sorularla ilgili cevaplarını, optik okumaya elverişli Cevap Kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanan testlerle ilgili cevapların Cevap Kâğıdına işaretlenmiş olması zorunludur. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır. Sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları ve kopya çekmeleri sınav kurallarına aykırıdır. Herhangi bir yolla kopya eylemine karıştığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır .


Sınav sırasında sigara, puro, pipo vb. içilmeyecektir.Sınav sonunda her aday, kullandığı Soru Kitapçığı, Cevap Kâğıdı ve Fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini salon görevlilerine teslim etmek zorundadır.