YÇS sınavlarında değerlendirme ve yerleştirme işlemleri

Sınava katılan ve sınavı geçerli sayılan her aday için YÇS puanı hesaplanacaktır.


Adayların, YÇSde uygulanacak üç testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı sayılacaktır.Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Genel Başarı Testinde en az 0,5 veya daha yüksek ham puan alamayan adaylar için aşağıda açıklanan işlemler yapılmayacak, bu adaylar için hiç bir standart puan hesaplanmayacaktır.

YÇS içindeki üç test ile ilgili standart puanlardan aşağıdaki YÇS puanları hesaplanacaktır:


(a) YÇS-G Puanı: %85 ağırlıkla Genel Başarı Testi puanı ve %15 ağırlıkla ortaöğretim başarı puanından oluşacaktır.Yabancı dil ve edebiyat programları ile bunlarla ilgili öğretmenlik programları dışındaki bütün Programlara bu puanla seçme ve yerleştirme yapılacaktır.

(b) YÇS-Y Puanı: %25 ağırlıkla Genel Başarı Testi puanı, %60 ağırlıkla Yabancı Dil Testi puanı ve %15 ağırlıkla ortaöğretim başarı puanından oluşacaktır. Yabancı dil ve edebiyat programları ile bunlarla ilgili öğretmenlik programlarına bu puanla seçme ve yerleştirme yapılacaktır.

(c) YÇS-T Puanı: Türkçe Testini cevaplayan adaylar için hesaplanacak olan bu puan Türkçe Testi standart puanından oluşacaktır. Bu puandan yararlanılarak Türkçe Testini alan adaylar Türkçe puanı yeterli ve Türkçe puanı yetersiz olmak üzere iki gruba ayrılacaklardır. Türkçe puanı yeterli olan adaylar, öğretim dili Türkçe olan bir programa yerleşmeleri halinde hemen öğrenime başlayacaklardır. Türkçe puanı yetersiz olanlar ise, dil ile ilgili eksiklerini tamamlamak ve bu durumlarını belgelendirmek üzere, kayıtlarını yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarınca bir yıl izinli sayılacaklardır. Bir yıl içinde eksiklerini tamamlayamayanlar, yerleştirmeden doğan bütün haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Yerleştirme sırasında istekli aday bulunmaması veya yerleştirilen adayların kayıtlarını yaptırmamaları yüzünden açık kalan kontenjanlara önkayıtla öğrenci alınmayacaktır. Yerleştirme işlemleri sonunda, sınava giren her aday için bir Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Ancak, sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıtları yukarıda açıklanan değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

Puanları ne denli yüksek olursa olsun bir adaya, istek sırasına ve sınav sonuçlarına göre yalnız bir programa kayıt yaptırma hakkı tanınacaktır. Hiçbir yükseköğretim programını tercih etmemiş, tercih ettiği programların kodlarını doğru yazmamış veya koşullara uymadığından tercihleri geçersiz sayılmış olan adaylar, yüksek puan alsalar dahi herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmezler.