Uzmanlardan LYS 2 Fen Bilimleri Yorumları

Uzmanlardan  LYS 2 Fen Bilimleri Yorumları
LYS-2 Fen Bilimleri sınavında öğrenciler Fizik testinde oldukça zorlandılar. Müfredat dışı soru gelmemesine rağmen bazı sorularda ağdalı dil kullanılmış. Öğrenciler soruyu anlamak için birkaç kez okumak zorunda kaldılar.  2015 yılı Fizik sorularına göre hem zorluk derecesi artırılmış hem de daha çok bilgi ağırlıklı sorulara daha fazla yer verilmiştir. Fizik soruları dağılımı bakımından tüm müfredatı tarayıcı sorulardan oluşmuştur.

Kimya Testi öğrenciler için umut kaynağı oldu. Kimya soruları kolay, öğrencilerin beklediği tarzda sorulardan oluşmuştur. Geçen sene olduğu gibi bu sene de konu hâkimiyeti olan öğrenciler için kimya sorularını kolay geldi. Müfredat dışı soru gelmedi. Her zamanki gibi organik kimyadan 10 soru geldi.

Biyoloji sorular orta zorluk derecesinde geldi. Müfredat dışı soru sorulmadı. Konu dağılımında denge gözletildi. 2015 Biyoloji testiyle benzer zorluğa sahiptir. Yaklaşık beş sorunun seçici olduğu söylenebilir. Özellikle “Nükleik asit - protein sentezi” sorusu ve “Popülasyon genetiği” sayılabilecek soru daha çok dikkat çekiyor. Bunun dışında sürpriz sayılabilecek bir soru yok. Diğer sorular temel Biyoloji bilgisi ile çözülebilecek düzeyde. Sorular geneli itibariyle müfredata uygunluk gösteriyor. “Ekoloji” ve “Bitki biyolojisi” sorularının oranı biraz azalmış.

 

Faruk Ardıç

Fem Yayınları Eğitim Koordinatörü