Uzmanlara Göre Pısa'da Başarısızlığın Nedenleri

Uzmanlara Göre Pısa'da Başarısızlığın Nedenleri

Uluslararası Değerlendirme Programı PISAda Türk öğrencilerin tam anlamıyla dökülmesini uzmanlara sorduk. Genel görüşe göre sebepler şöyle: 4+4+4 sistemi, TEOG odaklı eğitim ve öğretmen gelişimindeki sorunlar...

EKONOMİK Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECDnin üç yılda bir üye ülkelerdeki eğitimsistemini değerlendirdiği PISA Uluslararası Değerlendirme Programının 2015 yılı sonuçlarında Türk öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında tam anlamıyla dökülmelerini uzmanlara sorduk. Birçok eğitim uzmanı, bu kötü karnenin nedenleri olarak, özellikle 2012 yılı sonrası Türk eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri gösteriyor. Bunlar arasında liselerin zorunlu olmasıyla daha çok öğrencinin eğitime katılmasını, 4+4+4 eğitim sistemine geçişi, TEOG odaklı sınavanlayışının PISA ile uyuşmamasını gösteriyorlar.

Not: OECD listelerinde iki ülke aynı sırayı paylatıgında bir rakam atlanıyor

TEMEL MATEMATİK BİLGİSİ YARISINDA YOK

PISAda başarı çeşitli puanlara denk gelen 1 ile 6 seviye arasında sıralanıyor. Türk öğrencilerde matematikte en üst düzeyde performans oranı, 2012 ile kıyaslandığında yüzde 5.9dan yüzde 1.1e düştü. Temel matematik okuryazarlığı seviyesine erişemeyen öğrenci oranı tam yüzde 51.4 oldu. Yani Türkiyede her iki öğrenciden biri temel seviyede bile matematik bilmiyor. Başarılı öğrenci oranı da azaldı. Üç alanda sadece yüzde 1.6 yüksek performans gösterebildi.

Bu konuda OECD ortalamasının yüzde 15.3 olduğu düşünüldüğünde, PISA 2015te Türkiyenin performansı daha görünür bir hale geliyor. Türkiye düşük başarı gösteren öğrencilerin oranında da OECD ortalamasını neredeyse üçe katladı. Türkiyede PISAya katılan tüm öğrencilerin yüzde 31.2si, en düşük performans düzeyinin üstüne çıkamadı.

N ot: OECD listelerinde iki ülke aynı sırayı paylatıgında bir rakam atlanıyor

UZMANLAR NE DİYOR?

Batuhan Aydagül (Eğitim Reformu Girişimi Direktörü): PISA 2012ye göre 4 etken görüyorum. Birincisi 4+4+4 sistemine geçiş. PISA sınavına giren öğrenciler 4 yılın ikisini bu sistemde okudu. İkincisi 2012de zorunlu eğitime lise de alındı. Daha çok öğrenci, dezavantajlılar da dahil eğitime katıldı. Üçüncüsü PISA 2015te öğrencilerin ortaokul düzeyinde TEOGa yönelik eğitim alması. PISA ile TEOGun ölçtüğü beceri ve yeterlilikler çok farklı. Öğretmenlere destek çok önemli. Atama ve rotasyon gibi uygulamalar onları oldukça etkiledi.

Prof. Dr. Emin Karip (TEDMEM Direktörü, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı):İki husus öne çıkıyor. Üst dilimde yani 5inci seviye ve üzerindeki öğrenci oranının düşmesi ciddi sorun. İkincisi, asgari yeterlik düzeyi kabul edilen 2nci düzeyin altındaki öğrenci oranının artması. Öğrenme eko-sisteminde derin bir bozulmaya işaret eden bir performans düşüşü var.

Not: OECD listelerinde iki ülke aynı sırayı paylatıgında bir rakam atlanıyor