Uzmanlar 2015 YGS'yi değerlendirdi.

YGS Soruları İncelendiğinde;

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Türkçe Üyesi Cevdet Eyüboğlu: 2015 YGS Türkçe sorularının önceki yıllarda olduğu gibi Anlam Bilgisi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Önceki yıllara oranla Dilbilgisi sorularının sayısında azalma olduğu, buna karşılık okuma okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini yoklayan soruların sayısında artma olduğu söylenebilir. Ayrıca paragraf sorularının nicelik anlamında uzunluğunun geçen yıllara göre arttığı da gözlenmektedir. Önceki yıllarda aynı metne bağlı iki ayrı soru sorma anlayışının 2015 YGSde artarak (3 Soru) devam ettiği görülmektedir. Türkçe sorularının uzunluğu ve yorumlama becerisi işleyişi 2015 YGSde Türkçe dersini belirleyici ders konumuna getirmiştir dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Kimya Üyesi Bedrettin Boyacıgil: ÖSYMnin yayınladığı soru örneklerine göre, Kimya sorularının beklenen konulardan yapılabilir düzeyde ve müfredata uygun olduğu görülmektedir. Doğru yayınlarla disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin bu sınavda çok başarılı olduklarına inanıyorum. Artık YGS bitti. Daha kapsamlı müfredata sahip olan LYS Kimya sınavı hazırlıklarına hiç vakit kaybetmeden, kaldığınız yerden devam etmenizi öneriyorum dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Tarih Üyesi Ayşin Dağlı: 2015 YGSde soru dağılımının geçtiğimiz yıllardaki dağılıma benzer olduğu anlaşılmaktadır. 9. , 10. Ve 11. Sınıfların müfredat konularını kapsayan bu sınavda öğrencilerin kavram bilgisini ve analiz gücünü birleştirerek öğrendiklerini yorumlamaları hedeflenmiştir. Son yıllarda müfredat değişikliklerine ve sınav kapsamının genişlemesine bağlı olarak YGS Tarih sorularında her yıl en az iki bilgi sorusuna rastlanmaktadır dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Felsefe Üyesi Gülay Ataç: ÖSYMnin yayınladığı soru örneklerine göre, sorular müfredata uygundur. Sorular, okuduğunu anlama, kavram bilgisi ve analiz gücünü ölçmeye yöneliktir. Planlı çalışan ve düzenli soru çözen öğrencinin verim alabileceği bir sınavdır. Çünkü YGSnin soru yapısı bu yıl da öğrenciden bilgi ve yorum gücünü birlikte istemektedir dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Fizik Üyesi Ahmet Akça: ÖSYMnin açıkladığı örnek sorulara göre, 2015 YGS Fizik soruları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında matematiksel işlemlerden uzak, yorum ve kavram ağırlıklı çıkmıştır. Sorular ortaokul fen bilgisi ve 9. Sınıf fizik müfredatından sorulmuş olup müfredata uygundur. Sınav soruları bütün olarak düşünüldüğünde Fen öğrencileri için fizik soruları ayırt edici olacaktır. Öğrencilerimiz unutmamalıdır ki bu uzun soluklu bir yarıştır. Disiplini elden bırakmadan planlı bir şekilde çalışarak LYS için hazırlıklarına devam eden öğrencilerimizin başarıyı yakalayacağından kuşku yoktur dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Biyoloji Üyesi Asuman Kılıç Casim: ÖSYM tarafından açıklanan örnek sorular doğrultusunda Biyoloji testine ait soruların MEB kazanımlarına uygun, geçmiş yıllardaki soru kalıpları ile benzer ve müfredat ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin LYSye yoğunlaşmaları gerektiğini hatırlatarak, çalışmalarını bu yönde sürdürmelerini tavsiye ediyoruz dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Matematik Üyesi Nilda Kiraz: 2015 YGSde yayınlanan matematik sorularında müfredat dışı bir soru yoktur. Matematik soruları doğru okumayı ve matematiksel yorum yapmayı gerektiren işleme dayalı sorulardan oluşmuştur. Geometri soruları ise bilgiyi yorumlatan sorulardan oluşmakla birlikte önceki yıllara göre daha zor olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu yıl sorularda şekiller renklendirilmiştir dedi.

Uğur Hazırlık Liseleri Akademik Kurul Coğrafya Üyesi Davut Gürler: ÖSYMnin açıkladığı örnek sorulara göre, coğrafya soruları, önceki yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. Sınıf müfredatına uygun hazırlanmıştır. Sorular, bilgi birikimi, yorum gücü gerektiren türdendir. Her sene olduğu gibi, öğrencilerimizden harita okuma becerisi de istenmiştir. Öğrencilerimizin vakit geçirmeden LYS hazırlıklarına devam etmelerini öneririm. dedi.

EğitimAjansı

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER