Üniversiteye girişte yeni dönem

Üniversiteye girişte yeni dönem

Yerleştirmede Yeni DönemYükseköğretim Kurulu (YÖK), 2012-ÖSYSde yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarılarının dikkate alınacağını bildirdi.

YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından yapılan "ÖSYS-2012 Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması"na ilişkin duyuruda, 6353 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici maddeye göre, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu kanunun 45inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları YÖK tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre hesaplanır" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

"YÖKün belirlediği usül esaslara göre hesaplanır"

"6353 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici madde 62ye göre, Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş usul ve esaslara göre hesaplanır."

Yükseköğretim Kurulunca 2547 sayılı Kanunun 45inci maddesi uyarınca bu konuya ilişkin usul ve esaslar en son 17 Mayıs 2012 tarihli ve 2012.11.623 sayılı karar ile aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve ÖSYM, 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer almıştır.

Buna göre:

2012-ÖSYSde yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır... Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde 12si (0,12) merkezi sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır."

YÖK tarafından 2547 sayılı Kanunun 45inci maddesi uyarınca bu konuya ilişkin usul ve esasların, en son 17 Mayıs 2012 tarihli karar ile belirtildiği, ÖSYM -2012 Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Buna göre, 2012-ÖSYSde yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Bu şekilde hesaplanan OBPnin yüzde 12si merkezi sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır." 

Kaynak: Mynet.Com