Üniversite Tercih Bildirimi İçin Seçenekler ve Yapılacak İşlemler

Üniversite Tercih Bildirimi İçin Seçenekler ve Yapılacak İşlemler

2013-ÖSYSde Merkezî Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna Erişim: 2013-ÖSYSye başvurmak isteyen adaylar, 2013-ÖSYS Kılavuzu ile Tercih Formuna başvuru süresi içinde ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişilebilirler veya başvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basılı kılavuzu inceleyebilirler. Kılavuzdağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Tercih İşleminin Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi:

- Başvuru Merkezlerine başvurularak (Başvuru Merkezine giderken doldurulmuş Tercih Formunuzu ve nüfus cüzdanı/pasaportunuzu yanınızda bulundurunuz. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.),

- T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM in http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak yapılabilir. Açıklanan yöntemler dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). İnternet kullanımında deneyimi bulunmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların, tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerini İnternet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların sorumluluğu kendilerinde olacaktır.

c) Tercih Formunun Doldurulması: Adayların bu kılavuzu inceleyip yapacakları tercihleri ve sıralarını belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmaları gerekir

d) Tercih Bildiriminin Sonuçlandırılması: Adaylar, Başvuru Merkezine bizzat giderek ya da tercihlerini İnternet üzerinden göndererek tercih bildirimini (Bakınız Şekil 1) tamamlayacaklardır.