Uğur Dershaneleri Bölüm Başkanı 2012 SBS yi değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl ki sınavda bazı bölümlerde, soru tarzının değiştiğini ve bu sene görsel ağırlıktaki sorulara daha az yer verildiğini görmekteyiz. Özellikle Türkçe, Matematik ve İngilizce sorularının geçmiş yıllardaki soru tarzına oranla daha zor ve yapılandırmacı eğitime uzak olduğu gözlenmiştir. Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler sorularının ise geçen yıllardaki sorulara benzer ve kolay olduğu, yapılandırmacı sisteme ve kazanımlara uygun olduğu görülmüştür. Uğur Dershaneleri SBS Bölüm Başkanları tarafından yapılan sorularla ilgili yorumlar ise şu şekilde;

Uğur Dershaneleri SBS Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı: Müfredata uygundur ancak yapılandırmacı eğitim parolasıyla yola çıkan yeni müfredat ve SBS soru tarzı bu sınavda göz ardı edilmiştir. Sınavda tek bir görsel bile yoktur. Senaryolaştırma, grafik, resim gibi unsurlar yapılandırmacı eğitimin bir parçasıdır.Soru dağılımı ve sorgulanan kazanımlarda son üç senenin dağılımı esas alınmıştır. Ancak üç yıldır sorulan noktalama işaretleri yerine, bu yıl yazım kurallarından soru çıkmıştır.

Zorluk derecesi olarak önceki yıllara paraleldir. Fakat geçen yılki 11. soru gibi bu yıl da 16. soru tuzaklı sorudur. Bir soruda tuzak kurmak çok yanlış bir soru tekniğidir. Zor diye nitelendirilebilecek sorular şunlardır:8,12,16,18

Uğur Dershaneleri SBS Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker: Matematik testi geçmiş yılların SBS matematik testlerine göre daha zor sorulardan oluşturulmuştur. Tekli olarak yapılacak sınava geçiş öncesinde bu sınavların SBSlere göre daha zor olacağı öngörüsünde bulunulabilir.Matematik testinin beş sorusu kolay, onüç sorusu orta düzeyde ve iki sorusu da ayırt edici nitelikte sorulmuştur. Soru dağılımları geçmiş yıllardaki dağılımlarla birebir örtüşmektedir. Geçmiş SBSlerde olduğu gibi kimi sorular yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. 8.sınıfta da değinilen ancak aslen 6 ve 7. sınıf kazanımlarına ait olan sorular da sorulmuştur. Soruların görsellerinin çiziminde daha çok özen gösterilmesi gerekmektedir. Örneğin A kitapçığındaki 4. sorunun seçeneklerindeki koni açınımlarına ait daire dilimlerinin merkez açıları 2160 olmasına rağmen bu açılar 1800den küçük olarak gösterilmiştir. Diğer seçeneklerin yanlış olması dolayısıyla bu durum tolore edilebilir ancak aynı sorun doğru yanıt olan D seçeneğinde de vardır.Öğrencilerin dikkatini sorunun özünden uzaklaştıracak ifadelerden kaçınılmalıdır. Örneğin A kitapçığındaki 13. soruda soru ile hiç ilgisi olmayan ve ayrıca mesaj da içermeyen çöp yazma eyleminin yer alması, bu eylemin soru ile ilgili olup olmadığı konusunda kafa karışıklığına neden olmuştur.

Uğur Dershaneleri SBS Fen ve Teknoloji Bölümü Başkanı Aslan Ayhan: Sınav sorularının konulara göre dağılımı beklenildiği gibi olmuştur. Soruların tamamı müfredata ve kazanımlara uygundur. Önceki yıllarda uygulanan sınavlara benzer bir sınav olmuştur. Dolayısıyla orta ve üst düzeydeki öğrenciler bu bölümde başarılı olacaktır.Fen ve teknoloji sınavı orta zorluktaki sorulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla sınavın fen bölümünün kolay olduğu söylenebilir. Sınavda ayırt ediciliği yüksek sorular da bulunmakta. Gaz basıncı konusuyla ilgili soru bu sorulara örnek verilebilir.

Uğur Dershaneleri SBS Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Seda Sarıkaye: Soruların konu dağılımları geçen yıllardaki gibiydi. Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ünitesinden en fazla sorunun geldiğini görüyoruz. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinden 3 soru çıkmıştır. Sınava genel olarak bakıldığında, soruların yapılandırmacı eğitime uygun ve kolay olduğu görülmektedir. Sürpriz oluşturabilecek soru tarzı ya da konu yoktur.

Uğur Dershaneleri İngilizce Bölüm Başkanı Nesrin Girgin İngilizce soruları; Bu yıl sınav sorularının geçen yıllara oranla zorluk derecesinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Daha önceki yıllarda görsel destekli sorular ağırlıktayken bu yıl ki sınavda okuduğunu anlama tipindeki soruların fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu yıl geçen seneye oranla paragraf sorusunun daha uzun olduğu ve görsel yerine tabloların kullanıldığı görülmüştür.% 90 oranında kelime ve kalıp bilgisi ölçülmüştür. Grammer bilgisi ölçen soru adedi sadece 1dir. Bu yılki ingilizce sınavında başarılı olan öğrenciler yıl içerisinde kelime ve ifade kalıplarını ağırlıklı olarak çalışan ve dile hakim olanlardır.

Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil ise, Orta Öğretime Geçiş Sisteminin (OGES) puan oluşumunda etkili olan, son sınavı SBS bugün uygulandı. 8. sınıf SP (sınıf puanı), öğrencinin bugün girdiği SBSnin sonucunun % 70i, 8. sınıf YBPnin (yıl sonu başarı puanı) % 30u alınarak oluşturulacak. OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı) oluşurken ise öğrencinin 6. sınıftaki SPsinin % 25i 7. sınıftaki SPsinin % 35i ve 8. sınıftaki SPsinin % 40ı alınarak oluşturulacak. Puan oluşumunda en yüksek oran 8. sınıf SBSde olduğundan, öğrencinin 6. ve 7. sınıfta girdiği SBSlere göre bu sene yapılan SBS zorlayıcıydı. Üç yıldır yapılan sınav ortalamaları ve başarı sıralamaları belli olduktan sonra tercih dönemi başlayacak. Dolayısıyla, öğrenci ve veliler tercih döneminde seçecekleri okulları düşünmeli ve buna göre araştırmalarına başlamalıdır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER