Ücretli öğretmenlere sigorta haksızlığı

Öğretmenlerin maaş karşılığı haftada 15 saat derse girmeleri halinde sigortaları tam yatırıldığı halde haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenin sigortası sadece 2 gün olarak yatırılmaktadır. Ücretli öğretmenlerin sigortalarına ilişkin bu uygulama adil değildir.
Ücretli öğretmenlerin sigorta işlemlerine ilişkin geçmişteki uygulamaları hatırlarsak; 2001/39 sayılı genelge ile 7,5 saate bir gün karşılığında sigortası yatırılan ücretli öğretmenler yıllarca mağdur oldular. 2009 yılında uygulama değişti. Maliye Bakanlığının 09/07/2009 8634 sayılı yazıları üzerine sigorta gün sayısı aylık brüt ekders ücret tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucuna göre yatırılmaya başlandı. Bu uygulamayla haftada yaklaşık 26 saat derse giren bir ücretli öğretmenin sigortası tam yatırıldı. Bakanlık ta bu uygulamayı doğru bulmuş olsa gerek ki 2010/2 sayılı genelge ile 7,5 saate bir gün sigorta yatırılmasını içeren 2001/39 sayılı genelgeyi yürürlükten kaldırarak yeni uygulamayı teyit etti. Ancak aradan fazla zaman geçmeden uygulamadaki tereddüt nedeniyle Maliye bakanlığından görüş soruldu. Maliye Bakanlığının 09/07/2010 tarihli 10283 sayılı yazılarıyla yine eskiye dönülerek 7,5 saate bir gün sigorta yatırılması uygulaması yeniden başlatıldı.
7,5 saate bir gün sigorta yatırılması uygulamasında yasal açıdan iki haksızlık söz konusudur.
1. 5510 sayılı kanunun 80. maddesi j fıkrasına göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceye göre ve her türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştıranlardan haftada 30 saat derse girenlerin pirim ödeme gün sayısı 30 günü bulurken onlarla eşit saatte derse giren aynı kanunun 4. Maddesine göre çalışan ücretli öğretmenin sigortası 16 gün olmaktadır. Bu uygulamanın sakat olduğu açıktır.
2. Kamuda çalışanlar, işlerinin niteliğine göre farklı saatlerde çalışma yükümlülüğüne sahiptirler. Bir memur haftada maaşının karşılığında 40 saat çalışır. Öğretmenin maaş alabilmesi için ise haftada 15/18 saat derse girmesi yeterlidir. Kadrolu öğretmenle ücretli öğretmenin sigorta uygulaması karşılaştırıldığında; Kadrolu öğretmenin 2,5 saat derse girmesi karşılığında 1 günlük sigortası yatırılırken aynı işi yapan ücretli öğretmen 1 günlük sigortasının yatırılması için 7,5 saat derse girmek zorunda bırakılmaktadır.
Ücretli öğretmenlere yapılan AYRIMCILIK karşısında bir müfettiş olarak devlet adına yüzüm kızarmaktadır. En düşük devlet memuru maaşının 1500 Tl olduğu dönemde aylık 700-800 Tl ye üniversite mezunu bir öğretmeni çalıştırmak bir de sigortasını 15-16 gün yatırmak insafsızlıktır. Sayıları 70 binin üzerinde olan bu genç öğretmenler bizim evlatlarımızdır, vatan haini gibi muamele görmelerinin izahı yoktur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda veya 4857 Sayılı İş Kanununda ücretli öğretmenlerin 7,5 saate 1 gün sigortasının yatacağına ilişkin açık bir hüküm yoktur. Eşit bir uygulama için haftada 15 saat derse giren ücretli branş, 18 saat derse giren ücretli sınıf öğretmenlerinin sigortası tam yatırılmalıdır. Bu yapılamıyorsa hiç olmazsa haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmenlerin sigortası tam yatırılmalıdır.
Yapılan işin niteliği ve emsal öğretmenlerin durumu dikkate alınarak ücretli öğretmenlerimiz aleyhine düzenlenen Bakanlık yazıları derhal iptal edilmelidir. Bakanlık, ücretli öğretmenlere karşı bu ayıbını, eşit ve adil muamele içeren hukuki metinlerle düzeltmelidir.
Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı


NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER