TUBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı 9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

TUBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı 9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak Tübitak Fen Lisesi'ne İlişkin Merkezî Yetenek Sınavı Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı.

MERKEZÎ YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihi : 02 - 04 Temmuz 2021

Sınav Tarihi : 09 Temmuz 2021

Sınav Sonuçlarının İlanı : 12 Temmuz 2021

Kesin Kayıt İşlemlerinin Yapılması : 14 Temmuz 2021

Sınav süreçleri ile ilgili detaylı bilgi ve kılavuz için TIKLAYINIZ

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Kılavuzda, 2021 yılı MSP sonucunda yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenciler arasından TÜBİTAK Fen Lisesine öğrenci seçmek amacıyla yapılacak yetenek sınavı ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Yetenek Sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00da başlayacaktır.

Yetenek Sınavı başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 02-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Başvuru Ekranı üzerinden yapacaklardır.

Sınav, tek oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 50 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacaktır.

Sınav; Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar alanlarından oluşacak olup Matematik ve Bilgisayar alanından 10ar, Fen Bilimleri alanından ise 30 soruyu içerecektir.

Yetenek Sınavı başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak TÜBİTAK Fen Lisesine İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021e http://www.ogm.meb.gov.tr/ ve https://www.tubitak.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru şartlarını sağlayan ve yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Başvuru Ekranı üzerinden yapacaklardır. MSP sonucu yüzde birlik başarı diliminde bulunmayan öğrenciler yetenek sınavı başvuru sistemine erişim sağlayamayacaklardır.

Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa başvuru kabul edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan 4 gün önce tubitak.ataaof.edu.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi çıktısı 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda tubitak.ataaof.edu.tr WEB adresinden sınava girecek öğrenciler tarafından temin edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

TÜBİTAK FEN LİSESİNİ KAZANAN ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ TÜBİTAK Fen Lisesini kazanan asıl ve yedek öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilerin girdiği TÜBİTAK Fen Lisesine öğrenci seçmek için yapılan yetenek sınavında her sorunun katsayısı eşittir.

b. Her bir öğrencinin puanı; her alt teste ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenip doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

c. Yetenek sınavında her bir öğrencinin aldığı puan en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır ve 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlenir.

ç. Öğrenciler, yetenek sınavı puanlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla; yüzdelik dilimdeki üstünlüğüne, MSP üstünlüğüne, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve 6. sınıf yılsonu başarı puanına göre sıralanır. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde ise doğum tarihi gün/ay/yıl olarak küçük olan öğrenci tercih edilir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER