Toplam Kalite Yönetim Ekibi'nin (TKY) oluşturulması

SEÇİM ŞEKLİ:

Tüm elemanları OGYE nin içinden seçilir. Seçim yukarıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır.

OLUŞUMU:

1-Müdür. (Kalite Kurulu yöneticisi.)
2 – Müdür Yardımcısı.
3 – Okul Koruma Derneği temsilcisi.
4 – En az 2 öğrenci.
5 – Okul - Aile Birliği temsilcisi.
6 – Çalışmalara danışmanlık yapabilecek TKY konusunda uzman bir kişi. (Okul dışından olabilir.)
7 – KK ekiplerinin liderliğini yapacak zümre başkanları.
8 – Teknoloji grubu başkanı.
9 – HİE Danışma kurulu başkanı.

ÇALIŞMALARI:

1 - OGYE ekibinin bir çalışma grubu gibi faaliyetlerini yürütür.
2 – Ayda bir kez toplanır.
3 – OG Planlarının ön ve taslak çıktılarını yürütür. OGYE nin görüşüne ve onayına sunar.
4 – Kendi içinden KG ekiplerini seçer. Teknoloji grubunun ve HİE Danışma kurulunun başkanını seçer. Bunların çalışma esaslarını belirler, destek verir, kaynak temin eder.
5 – Okul gelişim ekiplerinin kurula getirdiği çalışma programlarını görüşür ve uygulama kararı verir.
6 – Çalışma planlarına göre okul gelişim planını çalışma takvimini yapar.
7 – OG ekiplerinin hazırladığı biçimlendirici değerlendirme ve son değerlendirme formlarını görüşür ve karara bağlar.
8 – Öğretim yılı sonunda okul gelişim raporlarını hazırlar ve OGYE nin görüşüne sunar.
9 – İhtiyaç analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi, okulun bütün paydaşlarının görüşlerinin alınabilmesi için gerekli olan tüm anketlerin hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi için kurul içinden veya dışından ekip veya ekipler oluşturarak görevlendirilir. Bunların sonuçlarını görüşür.
10 – Yıl sonunda çalışmalardaki başarılı kişilerin ödüllendirilmesini OGYE ye teklif eder.