Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
  Ekle
 • 515
  Yorum
TANITIM KARTI
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı 406.9052
Güncel Yüzdelik Dilimi 6.71
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Kız/Erkek
Okulun Eğitim Süresi 5 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Bilgi Ekle SSS

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi İstanbul ili Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okuludur.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 2021 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

(İlk yerleştirme sonuçlarına ait verilerdir.)

Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2020 406.9052 6.71
2019 433.0092 6.87
2018 357.8470 7.55
2017 474.0255 7.94
2016 466.6139 5.03
İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Türkiye´nin ilk Sosyal Bilimler Lisesidir. Türkiye' de ilk kez sosyal bilimler alanında iyi yetişmiş, kültür mirasımıza sahip çıkıp geliştirecek, ufku geniş bilim ve kültür insanları yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır. Sosyal Bilimlere ivme kazandırması beklenen okulumuza, toplum dokusuna olumlu katkıları olacağı düşüncesiyle Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirdiği en büyük sosyal bilimcilerden biri olarak bilinen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mümtaz TURHAN'ın ismi verilmiştir. Okulumuzun amacı ilerde akademik araştırma yapacak, yeni bir şeyler söyleyecek insanlar yetiştirmektir.

2007- 2008 eğitim - öğretim yılından itibaren okulumuzda IB (Interanational Baccalaureate - Uluslararası Diploma) Programı uygulanmaktadır. Kendi kültürlerine ve kimliklerine yabancılaşmadan dünyaya açılabilen, geniş ufuklu sosyal bilimciler yetiştirmek üzere çıktığımız yolda programın eleştirel, sorgulayıcı ve kişinin potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük yapısı nedeniyle IB Programı tarafımızdan benimsenmiştir. Bu anlamda IB Programı SBL Konseptli Eğitim Modelini desteklemektedir.

2019 YKS Yerleştirme Puanlarına göre TM alanında 9 öğrencimiz ilk binde, 30 öğrencimiz ilk onbinde yer aldı. TS alanında 8 öğrencimiz ilk binde 33 öğrencimiz ilk onbinde yer aldılar. (Aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz)

Okulumuz Türkiye´nin ilk Sosyal Bilimler Lisesi ve 144 ülkede geçerli IB (Uluslararası Bakalorya) diploması veren ilk ve tek devlet okuludur. Üniversite başarısı %100 olan okulumuzun güzide öğrencileri YGS ve LYS de her yıl ilk sıralarda yer almaktadır. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Tübitak tarafından düzenlenen sosyal bilim proje yarışmalarında, üniversiteler tarafından organize edilen yarışmalarda sayısız ödüller kazanmıştır.

2016 Yılında bir çok öğrencimiz LYS sıralamasının zirvelerinde yer aldı. LYS sınavına giren 115 öğrencimizin 3´ü ilk 100 de, 22´si ilk binde, 56´sı ilk onbinde yer aldı.

2015 Yılında TS ve TM puan türlerinde 33 öğrencimiz ilk binde, 8 öğrencimiz ise ilk yüzde yer aldı. 46 kişi Hukuk, 24 kişi İktisat-İşletme, 16 kişi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 6 kişi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 4 kişi Türk Dili ve Edebiyatı, 4 kişi sinema, iletişim, reklamcılık, 3 kişi Sosyoloji, 3 kişi Tarih, 1 kişi Psikoloji, 1 kişi Arkeoloji bölümüne yerleşti.

2014 Üniversite Başarı Analizi

 • 27 Hukuk
 • 25 Siyaset, Uluslarası İlş, Kamu Yön.
 • 15 Ekonomi Bilimleri
 • 6 Medya ve Görsel San. Televizyon, Sinema
 • 5 Tarih
 • 5 Sosyoloji
 • 4 Psikoloji
 • 3 Türk Dili ve Edebiyatı
 • 2 Sanat Tarihi
 • 1 Halkla İlişkiler
 • 1 Gazetecilik
 • 1 Felsefe
 • 1 İlahiyat
 • 1 Bilgisayar, Bilişim
Okulumuzun kuruluş tarihi 10 yıl kadar eskiye gitmektedir, ancak okulumuzu var eden ruh ve fikriyat çok köklüdür. Bu kadar kısa zamanda başarılı olabilmesinin sırrı da burada yatmaktadır. Okulumuz tüm insanlığın fikir ve sanat hazinelerine açılan bir kapıdır ve bu zengin birikimden beslenen gençlere daha güzel bir geleceği inşa etme arzusu ve kabiliyeti aşılamaktadır. Çok eski bir tarihi olmasa da Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ülkemizin tarihini yazmaya aday mezunlar vermeye başlamıştır.

Okulumuzda Hazırlık + 4 yıl olmak üzere 5 yıl öğretim verilmekte, isteyen öğrencilere Hazırlık ve 9. Sınıflarda IGCSE sertifikası, 10. ve 11. sınıfta uygulanan IB programında başarılı olmaları halinde Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması verilmektedir. Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi amacıyla okulumuz proje okul kapsamına alınmıştır.

Okulumuzun kuruluş amacı ileride sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilere akademik alt yapı kazandırmaktır. Okulumuz mezunlarının tercih ettiği bölümler ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Galatasaray Hukuk, Boğaziçi Sosyoloji, Koç Ün. Psikoloji, İstanbul Ünv. Hukuk gibi bölümlerdir.

Okulda İkinci Yabancı Dil olarak Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça seçilebilmektedir. Eğitim Tam Gündür. Dersler Hergün 8:30 da başlar, bitiş saati sınıflara ve günlere göre 14:40 ve 16:45 arasında değişir. Okulumuzda kıyafet serbesttir.

Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul ve Kontenjan Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 120´den, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 30´dan fazla olamaz.

Başvuru Şartları, Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul Okula merkezî TEOG Sınavı ile öğrenci alınır. Okula giriş puanı ortalama 465-490 aralığındadır. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre yüksek puandan başlayarak okula yerleştirilirler. Sosyal Bilimler Liseleri Haricindeki okullardan okulumuza 10´uncu sınıfın sonuna kadar nakil mümkündür ancak İngilizce Muafiyet sınavını geçmek gereklidir. Muafiyet Sınavı upper intermediate seviyesindedir.

Öğretim Programları Okulda, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Sosyal Bilimler Grubu, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilir ve eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı uygulanan okulumuzda Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge), Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

Sosyoloji, Tarih, Coğrafya dersleri (TSS) Bakalorya sınıflarında interdisipliner bir çerçevede birlikte okutulur.

Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı 10, 11 ve 12 nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60?ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu 9 uncu Sınıfa Devam 9 uncu sınıftaki yabancı dil derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az ?3? alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

OKULUMUZ 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 1100 kişilik spor salonu, yemekhane, müstakil banyo ve WCli 72 odadan müteşekkil pansiyon ile 24 derslikli öğretim binasında 24?er kişilik 4 hazırlık sınıfında 2003?2004 Öğretim Yılı?nda 52 si İstanbul?dan 44 ü diğer 23 ilden toplam 96 öğrenci ile yatılı ve karma eğitim yapılmıştır.

Okulumuzda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği arasında 4 Temmuz 2000 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren MEGEP/SVET Projeleri Bölge Yöneticilikleri ile (MVET) Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernleştirilmesi, (TEDP) Temel Eğitime Destek Projesi ve (EARGED) Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Proje Merkezi faaliyetleri de sürdürülmektedir Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • Öğretmen :57
 • Öğrenci :627
 • Derslik :28
 • Atölye-İşlik :1
 • Konferans Salonu :1
 • Spor Salonu :1
 • Fen Laboratuvarı :2
 • Kütüphane :1
 • Yemekhane :1
 • Saatler : Pazartesi 08:30-16:45 Salı 08:30-16:45 Çarşamba 08:30-16:00 Perşembe 08:30-15:15 Cuma 08:30-15:15
 • Bağlantı : Diğer
 • Yabancı Dil :
 • Isınma : Merkezi Sistem
 • Servis :
 • Ulaşım : Yenibosna Metro ve Metrobüs durağına 5 dk. yürüme mesafesinde
 • Yerleşim Yeri : Yenibosna-Kuleli Mevkii, E5 üstü
 • İl /İlçe Merkezine Uzaklık : İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde

Yönetmelikler çerçevesinde Parasız ve Paralı Yatılılık ve Yemek Hizmetleri verilmektedir. Odalar üç ve dörder kişiliktir. Tüm odalarda banyo, WC ve elbise dolapları ile masa, sandalye, komodin gibi mobilya gurupları bulunmaktadır.

Yatılı okullar her zaman okul olmaktan daha fazla özellikler taşırlar. Burada okul ve ev bir araya gelir, paylaşımlar ve dolayısıyla sorumluluklar artar, insan ilişkileri çok önemli hale gelir. Artık sınıf arkadaşlarınıza ek olarak oda arkadaşlarınız vardır. Ortak kullanım alanlarının temizliği ve düzeni, bir arada yaşadığınız, aynı odayı paylaştığınız arkadaşlarınıza olan saygınızı ve sevginizi gösterir. Yurt hayatı derin ve kalıcı dostluklara da imkan sağlar çünkü en güçlü iletişim aynı yaşta insanlar arasında olur. Aile ortamından uzakta birlikte zaman geçirmek, aynı yaşam koşullarını paylaşmak, benzer kitapları okumak, benzer umutları taşımak bu iletişimi en üst noktaya taşır. Bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren aktif bireylerin kendine olan güveni ve sosyal becerileri ömür boyu onlara artı değer katar, iş ve aile hayatında daha başarılı olmalarını sağlar. Başkalarına değer vermek kurallara uymak için yeterli bir nedendir. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Adres

Yenibosna Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Caddesi No2 Bahçelievler /İstanbul

Telefon

+90 212 503 64 85

Fax

0212 503 63 91

web

http://isbl.meb.k12.tr

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ile ilgili 515 yorum yapıldı. Bir incelemede bulunarak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Okulun eğitim öğretim başarısı, ulaşımı, fiziki olanakları konularında gerçek bilgiler paylaşın.
 • Diğer kullanıcılara karşı nazik olun.
 • Yorumlarınızın yararlı ve bilgilendirici olmasına özen gösterin.

Bu Okula Bir İnceleme Bırak!

 • Bu okulda mı okuyorsunuz?
 • Bu okuldan mı mezun oldunuz?
 • Bu okulun velisi misinz?
 • Bu okulda öğretmen veya yönetici misiniz?

O halde Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ile ilgili bir iceleme (yorum) ekleyerek bu okulu tercih etmeyi düşünen veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz

Benzer Okullar

Bu sayfada yer alan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin başarı durumu ve istatistiki bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.2021

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi yorumları okuyabilir, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanı 2021

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız