Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

İstanbul / Bahçelievler

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Ekle
Ekle
780
Yorum
Yerleştirme Şekli Sınavlı
Taban Puanı 410.2937
Yüzdelik Dilimi 8.19
Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Kız/Erkek
Eğitim Süresi 5 Yıl
Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu?
Proje Okulu mu?
Yorum Ekle/Oku LGS Puanı Hesapla
Bu Lise Bir Proje Okuludur.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi İstanbul ili Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okuludur.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2023 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa LGS Puanı ile öğrenci alacak. (*) Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanı 410.2937 yüzdelik dilimi 8.19.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2022 410.2937 8.19
2021 385.6011 7.71
2020 406.9052 6.71
2019 433.0092 6.87
2018 357.8470 7.55
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilim bilgisidir.
İlk yerleştirme verileridir.
Son 5 Yıllık Kontenjan Bilgisi
2023
0
2022
120
2021
120
2020
136
2019
120
İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Türkiye´nin ilk Sosyal Bilimler Lisesidir. Türkiye' de ilk kez sosyal bilimler alanında iyi yetişmiş, kültür mirasımıza sahip çıkıp geliştirecek, ufku geniş bilim ve kültür insanları yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır. Sosyal Bilimlere ivme kazandırması beklenen okulumuza, toplum dokusuna olumlu katkıları olacağı düşüncesiyle Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirdiği en büyük sosyal bilimcilerden biri olarak bilinen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mümtaz TURHAN'ın ismi verilmiştir. Okulumuzun amacı ilerde akademik araştırma yapacak, yeni bir şeyler söyleyecek insanlar yetiştirmektir.

2007- 2008 eğitim - öğretim yılından itibaren okulumuzda IB (Interanational Baccalaureate - Uluslararası Diploma) Programı uygulanmaktadır. Kendi kültürlerine ve kimliklerine yabancılaşmadan dünyaya açılabilen, geniş ufuklu sosyal bilimciler yetiştirmek üzere çıktığımız yolda programın eleştirel, sorgulayıcı ve kişinin potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük yapısı nedeniyle IB Programı tarafımızdan benimsenmiştir. Bu anlamda IB Programı SBL Konseptli Eğitim Modelini desteklemektedir.

Okulumuzun kuruluş tarihi 10 yıl kadar eskiye gitmektedir, ancak okulumuzu var eden ruh ve fikriyat çok köklüdür. Bu kadar kısa zamanda başarılı olabilmesinin sırrı da burada yatmaktadır. Okulumuz tüm insanlığın fikir ve sanat hazinelerine açılan bir kapıdır ve bu zengin birikimden beslenen gençlere daha güzel bir geleceği inşa etme arzusu ve kabiliyeti aşılamaktadır. Çok eski bir tarihi olmasa da Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ülkemizin tarihini yazmaya aday mezunlar vermeye başlamıştır.

Okulumuzda Hazırlık + 4 yıl olmak üzere 5 yıl öğretim verilmekte, isteyen öğrencilere Hazırlık ve 9. Sınıflarda IGCSE sertifikası, 10. ve 11. sınıfta uygulanan IB programında başarılı olmaları halinde Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması verilmektedir. Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi amacıyla okulumuz proje okul kapsamına alınmıştır.

Okulumuzun kuruluş amacı ileride sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilere akademik alt yapı kazandırmaktır. Okulumuz mezunlarının tercih ettiği bölümler ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Galatasaray Hukuk, Boğaziçi Sosyoloji, Koç Ün. Psikoloji, İstanbul Ünv. Hukuk gibi bölümlerdir.

Okulda İkinci Yabancı Dil olarak Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça seçilebilmektedir. Eğitim Tam Gündür. Dersler Hergün 8:30 da başlar, bitiş saati sınıflara ve günlere göre 14:40 ve 16:45 arasında değişir. Okulumuzda kıyafet serbesttir.

Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul ve Kontenjan Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 120´den, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 30´dan fazla olamaz.

Başvuru Şartları, Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul Okula merkezî TEOG Sınavı ile öğrenci alınır. Okula giriş puanı ortalama 465-490 aralığındadır. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre yüksek puandan başlayarak okula yerleştirilirler. Sosyal Bilimler Liseleri Haricindeki okullardan okulumuza 10´uncu sınıfın sonuna kadar nakil mümkündür ancak İngilizce Muafiyet sınavını geçmek gereklidir. Muafiyet Sınavı upper intermediate seviyesindedir.

Öğretim Programları Okulda, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Sosyal Bilimler Grubu, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilir ve eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı uygulanan okulumuzda Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge), Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

Sosyoloji, Tarih, Coğrafya dersleri (TSS) Bakalorya sınıflarında interdisipliner bir çerçevede birlikte okutulur.

Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı 10, 11 ve 12 nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60?ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu 9 uncu Sınıfa Devam 9 uncu sınıftaki yabancı dil derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az ?3? alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

OKULUMUZ 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 1100 kişilik spor salonu, yemekhane, müstakil banyo ve WCli 72 odadan müteşekkil pansiyon ile 24 derslikli öğretim binasında 24?er kişilik 4 hazırlık sınıfında 2003?2004 Öğretim Yılı?nda 52 si İstanbul?dan 44 ü diğer 23 ilden toplam 96 öğrenci ile yatılı ve karma eğitim yapılmıştır.

Okulumuzda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği arasında 4 Temmuz 2000 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren MEGEP/SVET Projeleri Bölge Yöneticilikleri ile (MVET) Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernleştirilmesi, (TEDP) Temel Eğitime Destek Projesi ve (EARGED) Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Proje Merkezi faaliyetleri de sürdürülmektedir

Yönetmelikler çerçevesinde Parasız ve Paralı Yatılılık ve Yemek Hizmetleri verilmektedir. Odalar üç ve dörder kişiliktir. Tüm odalarda banyo, WC ve elbise dolapları ile masa, sandalye, komodin gibi mobilya gurupları bulunmaktadır.

Yatılı okullar her zaman okul olmaktan daha fazla özellikler taşırlar. Burada okul ve ev bir araya gelir, paylaşımlar ve dolayısıyla sorumluluklar artar, insan ilişkileri çok önemli hale gelir. Artık sınıf arkadaşlarınıza ek olarak oda arkadaşlarınız vardır. Ortak kullanım alanlarının temizliği ve düzeni, bir arada yaşadığınız, aynı odayı paylaştığınız arkadaşlarınıza olan saygınızı ve sevginizi gösterir. Yurt hayatı derin ve kalıcı dostluklara da imkan sağlar çünkü en güçlü iletişim aynı yaşta insanlar arasında olur. Aile ortamından uzakta birlikte zaman geçirmek, aynı yaşam koşullarını paylaşmak, benzer kitapları okumak, benzer umutları taşımak bu iletişimi en üst noktaya taşır. Bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren aktif bireylerin kendine olan güveni ve sosyal becerileri ömür boyu onlara artı değer katar, iş ve aile hayatında daha başarılı olmalarını sağlar. Başkalarına değer vermek kurallara uymak için yeterli bir nedendir.

Okulumuz Türkiye´nin ilk Sosyal Bilimler Lisesi ve 144 ülkede geçerli IB (Uluslararası Bakalorya) diploması veren ilk ve tek devlet okuludur. Üniversite başarısı %100 olan okulumuzun güzide öğrencileri YGS ve LYS de her yıl ilk sıralarda yer almaktadır. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Tübitak tarafından düzenlenen sosyal bilim proje yarışmalarında, üniversiteler tarafından organize edilen yarışmalarda sayısız ödüller kazanmıştır.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin üniversite başarı durumunlarını yıllara göre güncellemeya devam ediyoruz. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin YKS başarı tablosu ile TYT başarı durumu hakkındaki bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Yıllara Göre Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi YKS Başarı Tablosu
2023 Başarı Durumu 2022 Başarı Durumu
2021 Başarı Durumu 2020 Yılı Başarı Durumu
2019 Başarı Durumu 2018 Başarı Durumu
2017 Başarı Durumu ---
2019 YKS Yerleştirme Puanlarına göre TM alanında 9 öğrencimiz ilk binde, 30 öğrencimiz ilk on binde yer aldı. TS alanında 8 öğrencimiz ilk binde 33 öğrencimiz ilk on binde yer aldılar.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne nakil almayı planlıyorsanız Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 9.10.11.12. sınıf boş kontenjan bilgisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Daha Fazlası için buraya tıklayınız.

Okulun Görselleri
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
 • İstanbul
  İl
 • Bahçelievler
  İlçe

Adres: Yenibosna Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Caddesi No2 Bahçelievler /İstanbul

Tel: +90 212 503 64 85

Fax: 0212 503 63 91

web: http://isbl.meb.k12.tr

 • Bu okulda okuyor veya mezun musunuz?
 • Bu okulun velisi misiniz?
 • Bu okulda öğretmen veya yönetici misiniz?
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ile ilgili 780 yorum yapıldı. Bir yorum ekleyerek bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
[Yeni Veli Adayı]

2019 2020 yılında yaklaşık kaç netle girildi acaba? Çocuğumuz 67 net yaptı. Girebilme ihtimali var mı sizce?

2023-06-10 12:18
 
0
 
0
[2023 Lgs Mağduru ]

hesapladım da standart sapma olmadan yüzdelik dilim 11,71 fln oluyo sizce gelebilir miii

2023-06-09 19:54
 
0
 
0
[2023 Lgs Mağduru ]

İlerde hukuk okumak istiyorum okul hakkındaki bilgileri inceleyince şartlar iyi gibi gözüküyor. Fakat hazırlık senesini okumasak oluyor mu... Gerçekten 5 yıl okumak istemiyorum, lütfen bilgi verir misiniz

2023-06-09 16:03
 
0
 
0
[Lgs2023]

2023 lgs ye girdim bu okulu istiyorum netlerim şu şekilde
Türkçe 18d 1b 1 y
Mat 14d 3b 3y
Fen 14d 6y
İnk din ing full
Geçen seneye göre hesaplayınca 426 yüzdelik olarak 6 küsür bişey geliyor gelme ihtimali var mı

2023-06-08 23:10
 
0
 
0
Reklam
[Meraklı]

Bu okulun taban puanı sizce kaç olur? Ne kadar artar? Tahminlerinizi yazarsanız sevinirim.

2023-06-06 10:29
 
0
 
0
[Best Student Sobil]

Lütfen ama lütfen okulumuzu tercih edecek veli ve öğrenci kardeşlerim. Buraya gelirken okulumuzu her anlamda ve her platformda en iyinin de iyisi olacak şekilde temsil edebileceğinize inanıyorsanız tercih edin. Okulumuzun %lik dilimi sizleri yanıltmasın. Okulumuz Türkiye´deki en iyi okulların başında geliyor. Okulumuza Sakıp Sabancı, Galatasaray, Kabataş gibi okullardan IB eğitimi için gelenler var.

Hazırlık sınıfında sizleri ne bekliyor ?

İngilizce bir seviye sınavı olacaksınız. Bu sınav READING, WRITTING, LISTENING ve SPEAKING şeklinde oluyor. Sınav sonucunuza göre seviyelere ayrılarak 1. Dönemde okuyacağınız sınıflarınıza ayrılacaksınız. Hazırlık sınıfları okulumuzun binasına girince hemen sağ koridordadır. 4 tane hazırlık sınıfı var. En iyiler A ve B sınıfında yer alır. C sınıfı orta sevidekiler, D sınıfı ise karma.

Hazırlık sınıfını sıkı bir İNGİLİZCE eğitim ile sürdüreceksiniz. Kitaplar okuldan size temin edilecek ÜCRET KARŞILIĞI. 1. Dönemin sonuna doğru girmek IGCSE sınavı yapılıyor. IGCSE okumak isteyen öğrenciler bu sınava girecek. IGCSE okumaya hak kazanan adaylar 2. dönem başlamadan kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Dolayısı ile 2. Dönem IGCSE okuyacak olanlar ile okumayacak olanların sınıfları yeniden belirleniyor.

IGCSE tercih etmeyen öğrenciler hazırlık sınıflarını Meb müfredatına uygun şekilde ama ağrılık İngilizce olarak devam ediyor. IGCSE okumayı seçen öğrenciler için ise tamamen farklı bir müfredat devreye giriyor. Zorunlu olan Edebiyat dışında kalan tüm dersler Matematik dahil tamamı İNGİLİZCE. Burada hedef 9. sınıfa kadar olan İngilizce seviyenizi A1 seviyesine çıkarabilmek.

9. Sınıfa geçen ve IGCSE okumayan öğrenciler Meb müfredatına uygun olarak ediyor. IGCSE okuyan hazırlık öğrencileri de 9. Sınıfın sonuna kadar IGCSE programında devam ediyor. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci IB sınavlarına katılıp 12. sınıfa kadar IB programında okumaya devam edebiliyor veya IB sınavına girmeyerek 10. sınıftan mezun olana kadar Meb müfredatına uygun eğitim alıp mezun oluyor.

1000 kişilik konferans salonumuz, resim ve cam atölyemiz, cep sinemamız, her türlü enstrümanın bulunduğu müzik kulübümüz, Kocaman bir spor salonumuz, fitness salonumuz, öğrenci yatakhanemiz ile çok güzel fiziki şartlara sahip bir okuluz.

2023-06-05 13:34
 
0
 
0
[ellif]

arkadaşlar bu sene yüzdelik dilimler nasıl olur bi bilginiz var mı? bir de taban puandan ve yüzdelik dilimden daha az bir puan alsam bile mümtaz turhanı ilk tercihime yazayım mı?

2023-06-04 22:04
 
0
 
0
[Sobilliye cevap ]

Nerden bıliyorsun belkı seneye sınava gireceğim neymış o herkesın kaldıramayacağı sistem anlat bılelım herkes adına karar verdiğine göre çok iyi bılıyorsun anne babaların temkınlı yaklaşmasının nedenı sosyal bılımler olması herkes çocuğunu doktor yapmaya çalıştığı için bu ülkede tercıhlerı bu yönde yapıyolar sonra ortaya insan ilişkileri olmayan genel kültürü düşük para için meslek seçen hastanın suratına bakmayan doktorlar çıkıyor ama o doktorun ücretını sosyal bılımcı belırlıyor:)

2023-06-04 10:43
 
0
 
0
[lgs 23 ]

puanlarım hep 380 400 arasında lgsde 410 yapabilir miyim sizce

2023-06-02 10:06
 
0
 
0
BENZER OKULLAR
Yorum 780

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 604

Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 708

Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sınavla öğrenci alan bir lisedir.

Eğitimin İçinden...
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi kaç puan 2023 410.2937
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi kaç kişi alıyor? Son 5 yıllık kontenjan bilgisi yukarıda belirtildi.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi özel mi? Hayır. Bu lise devlet okuludur.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi sınavla mı öğrenci alıyor? Evet. Sınavla öğrenci alan proje okuludur.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Yatılı mı? Kız ve Erkek Pansiyonu Var.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde hazırlık var mı? Hazırlık + 4 yıl olmak üzere 5 yıllık eğitim vermektedir.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi yabancı dili hangisi? İngilizce
 • Bu okulda mı okuyorsunuz?
 • Bu okuldan mı mezun oldunuz?
 • Bu okulun velisi misinz?
 • Bu okulda öğretmen veya yönetici misiniz?

O halde Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ile ilgili bir iceleme (yorum) ekleyerek bu okulu tercih etmeyi düşünen veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz

Kaynaklar:Bu sayfada yer alan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin başarı durumu ve istatistiki bilgileri de dahil olmak üzere tanıtım bölümünde kullanılan tüm bilgiler, okulun resmi web sitesi (http://isbl.meb.k12.tr), MEB (www.meb.gov.tr) ve kullanıcıların iletişim kanallarımız üzerinden gönderdikleri bilgilerden derlenmiştir.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi yorumları okuyabilir, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanı 2023

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız