Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi

Kahramanmaraş / Afşin
Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Sınavsız Yerleştirme
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?

Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi Kahramanmaraş ili Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzunda herhangi bir değişiklik olmazsa sınavsız olarak öğrenci alacak.

Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi ortaöğretim kayıt alanınız içerisinde ise bu okula sınavsız bir şekilde tercihinize bağlı olarak yerleşebilirsiniz. Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi 2020 LGS başvuru tercih kılavuzunda açıklanacak olan Sınavsız Yerleştirme öncelikleri doğrultusunda öğrenci alımı yapacak.

Sık Sorulan Sorular

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.

Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilir.

Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla

 • Kayıt alanı,
 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır.
 • Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

İlçemizde ilk defa 1949 yılında Afşin ortaokulu olarak açılmıştır.Daha sonra 1972 yılında ortaokula dayalı aynı binada Afşin lisesine dönüştürülmüştür.Liseye dönüştürülen eski bina yetersiz olduğundan Afşin lisesi adına yapılan yeni binaya 1974-1975 öğretim yılında taşınılmıştır.Artan öğrenci sayısına bu binada cevap veremediğinden hazine adına kayıtlı 1 hektar 700 metre kare arazi Afşin lisesi adına tahsis edilmiştir.1980 yılında yapımı tamamlanan mevcut binaya 1980-1981 öğretim yılının ekim ayında taşınılmıştır. Okulumuz 2011 yılında Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülmüş ve "Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi" adını almıştır. BİNA DURUMU

A.BİNANIN ÖZELLİKLERİ(ISINMA-AYDINLATMA-SU VE KANALİZASYON Isınma şekli kalorifer(odun ve kömürle yanmaktadır).Aydınlatma şekli elektrik,şehir suyuna bağlı,şehir kanalizastonuna bağlıdır.

B.DERSHANELER. 16 tane kullanılan dershane mevcut olup normal planda 12 tane dershane olarak yapılmıştır.

C.LABORATUARLAR( ARAÇ-GEREÇ DURUMU ) 1 Tane laboratuvarı vardır.Araç ve gereci yeterli olup bazı araç ve gereç ihtiyacı vardır.Ayrıca 1 tane laboratuvar ihtiyaca cevap vermemektedir.

D.OKUL VE SINIF KİTAPLIKLARI Okulu kitaplığı vardır.Ayrıca her sınıfında kitaplığı mevcuttur.Okul kitaplığında 4870 adet kitap vardır.Bu sayıya 2004-2005 yılında okul idaresinin ve okul aile birliğinin çabaları sonucu 100 temel eser dahil edilmiştir.

E.ATÖLYE DURUMU Okulun atölyesi yoktur.

F.DEPO,AMBAR VE ARŞİV Depo vardır,ancak yetersizdir.Ambar olarak ayrı bir oda yoktur.Ambar olarak dolap kullanılmaktadır.Arşiv vardır.

G.SPOR SALONU Spor salonu yoktur.

H.İDARE ODALARI 1 müdür odası,2 müdür yardımcısı odası,1 memur odası,1 öğretmenler odası ve birde rehberlik odası vardır.

I.OKUL BAHÇESİNİN DURUMU Bahçenin alanı 15550 m² ağaçlandırma ve çiçeklendirmesi mevcuttur.

VİZYON Öğrencilerimizi, Milli kimliğini kazanmış, kendisiyle barışık İyi vatandaş, İnsanî değerleri benimsemiş dünya ile barışık iyi insan, Çağın gereklerine uygun, toplumun ve iş hayatının gerektirdiği niteliklere ve yeterliliklere sahip iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek, o Bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlayarak, kendisine güvenen, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, işini iyi yapan bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak.

MİSYON o Okulumuzda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin. Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için her fırsatın verildiğini bilsin o Okulumuzda hem öğretenler hem de öğrenenler birbirinin öğrenmesine ve gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın. o İyi bir eğitimin uygun, temiz bir çevrede olacağı bilinsin, ve çevre bilinciyle hareket edilsin.

BAŞARILAR Sportif ve kültürel alanlarda birçok başarımız bulunmaktadır. 2008, 2009 ve 2011 yıllarında Hayat Boyu Öğrenme Comenius programına yaptığımız başvurular kabul edilmiştir.
 • Öğretmen Sayısı : 25
 • Öğrenci Sayısı : 420
 • Öğretim Şekli : Normal - Tekli
 • Ders Başlama ve Bitiş Saati : 08:00 - 15:35
 • Derslik Sayısı : 16
 • Fen Laboratuarı Sayısı : 1
 • Tel 03445114980
 • Fax 03445114021
Pınarbaşı Mah. Eshabı Kehf Cad. No129 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
  http://afsinekal.meb.k12.tr
Bu okula 2 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.

Tanıtım Kartı

İl Kahramanmaraş
İlçe Afşin
Tel 03445114980
Fax 03445114021
Web http://afsinekal.meb.k12.tr
Adres:

Pınarbaşı Mah. Eshabı Kehf Cad. No129 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

12
0
İğde Anadolu Lisesi
 • Elbistan/Kahramanmaraş
0
Pazarcık Atatürk Anadolu Lisesi
 • Pazarcık/Kahramanmaraş
1
Gülizar-Şamil Aktaş Anadolu Lisesi
 • Onikişubat/Kahramanmaraş
15
Onikişubat Anadolu Lisesi
 • Onikişubat/Kahramanmaraş

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum