Sami Yangın Anadolu Lisesi

Kayseri / Kocasinan
Sami Yangın Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı 465.0431
Güncel Yüzdelik Dilimi 2.67
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?

Sami Yangın Anadolu Lisesi Kayseri ili Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Sami Yangın Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Sami Yangın Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Sami Yangın Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Sami Yangın Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 465.0431 2.67
2018 392.2051 3.13
2017 484.4818 4.00
Üç şube olarak eğitim öğretime başlayan okulumuzda şu an yirmi iki şube bulunmaktadır. Bununla birlikte standartlara uygun kapalı spor salonu, yüz kişilik konferans salonu, iki yüz kişi kapasiteli yemekhane ve ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fizik, kimya, biyoloji, ingilizce ve bilgisayar laboratuvarlarımız bulunmaktadır.

Ülkemizi gelecek yıllara taşıyacak olan beyinlerin yetişmesi için yoğun bir çaba içerisinde olan okulumuzdan mezun olan öğrencilerinin % 99 üniversitelerin değişik bölümlerine yerleşmektedir.2013 ÖSYS sonuçlarına göre 50 si Tıp Fakültesine olmak üzere 186 öğrencimiz üniversitelerin değişik bölümlerine yerleşmişlerdir.

Okulumuz gerek eğitim öğretim faaliyetleri gerek rehberlik alanındaki çalışmalarından dolayı sadece Kayserideki değil çevre illerdeki öğrencilerin de tercih ettiği okulların başında yer almaktadır. Bu durumdan dolayı özellikle nakil zamanlarında çevre illerin Fen Lisesi öğrencilerinden yoğun talep olmaktadır.

Okulumuzda şu an dördü idareci kırk altı öğretmen, bir memur ve iki hizmetli olmak üzere toplam 49 personel görev yapmaktadır

VİZYON : Atatürkün getirdiği laik,demokratik,çağdaş eğitimi hedefleyen,üreten,çalışmalarını projelendiren,sanat da,sporda,kültürel ve bilimsel faaliyetlerde öncü olmayı ilke edinen,bugünü yarının gözleriyle gören nesiller yetiştirmektir

MİSYON : Türkçeyi ve bir yabancı dili etkili bir biçimde öğrenmelerini kullanmalarını sağlamayı,öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yüksek öğretim programlarına hazırlamayı,kendine güvenen,katılımcı,araştırmacı,kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmeyi,çağdaş ve modern eğitim imkanlarını öğrencinin eğitimine sunmayı amaçlar.

BAŞARILAR : Sami Yangın Anadolu Lisesi Kayseri'nin 3. puanı yüksek Anadolu Lisesidir. Bundan dolayı da öğrencileri de Kayseri'nin belli kalitedeki öğrencilerden oluşmaktadır. Gerek Üniversite Sınavındaki başarıları gerek sosyal imkanları gerek okulun yapısıyla ilgili gayet kaliteli bir lisedir. Lise eğitimi öğrencinin en önemli eğitimidir. Çünkü buradaki aldığı eğitimle üniversite sınavına girecek ve aldığı puanla bir üniversiteye yerleşecektir. Yerleştiği üniversite ise öğrencinin hayatını belirleyecek çok önemli bir faktördür. Yerleştiği üniversitedeki bölüm öğrencinin gelekteki mesleğidir. Bundan dolayıdır ki lise eğitimi öğrencinin hayatına yön verir. Sami Yangın Anadolu Lisesi bu yoldaki tüm imkanlara sahiptir. Öğrenciye çok iyi bir eğitim verirken sosyal alandaki gelişimine de katkı sağlar. Kapalı basketbol sahası cafe gibi bir kantini bulunmaktadır. Sami Yangın Anadolu Lisesi'ne çocuğunuzu hiç endişe etmeden gönderebilirsiniz. İçiniz rahat olsun.
 • Tel 3522235685
 • Fax 3522236133
Fevzi Çakmak Mah. Nil Cad. No 91 Kocasinan / KAYSERİ
  http://samiyanginal.meb.k12.tr
Bu okula 57 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.

Tanıtım Kartı

İl Kayseri
İlçe Kocasinan
Tel 3522235685
Fax 3522236133
Web http://samiyanginal.meb.k12.tr
Adres:

Fevzi Çakmak Mah. Nil Cad. No 91 Kocasinan / KAYSERİ

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

57
Sami Yangın Anadolu Lisesi
 • Kocasinan/Kayseri
1
Sema Yazar Anadolu Lisesi
 • Melikgazi/Kayseri
36
Melikgazi Kayseri Lisesi
 • Melikgazi/Kayseri
11
Sema Yazar Anadolu Lisesi
 • Melikgazi/Kayseri

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Sami Yangın Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Sami Yangın Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Sami Yangın Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Sami Yangın Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Sami Yangın Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum