Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi

Ankara / Keçiören

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı 450.2331
Güncel Yüzdelik Dilimi 4.36
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi Ankara ili Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 450.2331 4.36
2018 377.0795 4.79
2017 476.2363 7.11
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında Orhangazi Lisesi olarak hizmete   açılmış olup, 1989-1990 eğitim ve öğretim yılında pansiyon binası hizmete   açılarak Anadolu Lisesi´ne dönüştürülmüş ve adı da Fethiye Kemal Mumcu Anadolu   Lisesi olarak değiştirilmiştir.   

1990-1991 eğitim ve öğretim yılından   itibaren okul ve pansiyon binasında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,   Fethiye Kemal Mumcu Lisesi ve Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi olarak üç   ayrı okul birlikte eğitim öğretim yapmışlardır.1994-1995 eğitim ve ögretim yılı   başından itibaren okulumuz Müfredat Laboratuar Okulu Projesi (MLO) kapsamına   alınarak çalışmalara başlanılmış ve okula yeni bir boyut kazandırılmıştır. Bu   eğitim ve ögretim yılında bilgisayarla ilgili altyapı çalışmaları tamamlanarak   okula bir bilgisayar laboratuarı kurulmuş, Eylül-1995 yılı itibariyle hizmete   açılarak okulumuz ikinci bir özellik daha kazanarak Bilgisayar Deneme Okulu   olmuştur. 

   Okulumuz bugün, bu iki proje kapsamında ve Anadolu Lisesi   olarak eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

BAŞARILAR

ÖSS başarısı; mezun olunan yıl lisans düzeyinde %76 olup, geriye kalan %14 lük kısım ise ikinci yıl ideallerini gerçekleştirmektedir. 2012 yılı mezunlarımızdan Mehmet Anıl Yüzer 524 puanla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine, İbrahim Tayyip İşler 519 puanla ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Ahmet Özdemir 518 puanla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine, Utku Aktaş 514 puanla ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine, H.Mukaddes Uçar 510 puanla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine(İngilizce) yerleşmiştir.
 • Öğretmen :49
 • Rehber Öğretmen :2
 • Öğrenci :740
 • Derslik :24
 • Müzik Sınıfı :2
 • Resim Sınıfı :2
 • BT Sınıfı :1
 • Misafirhane :0
 • Kütüphane :1
 • Fen Laboratuvarı :3
 • Hazırlık Sınıfı :0
 • Konferans Salonu :1
 • Atölye-İşlik :0
 • Spor Salonu :1
 • Öğretim Şekli :Tam gün
 • Yemekhane :0
 • Kantin :1
 • Revir:0
 • Bahçe :1
 • Saatler 08:00 - 15:20
 • Isınma Doğalgaz
 • Bağlantı Fatih Projesi Fiber İnternet
 • Yabancı Dil İngilizce, Almanca
 • Servis Bilgisi Okulumuz öğrencileri servis hizmetlerinden yararlanma imkanına sahiptir.
 • Yerleşim Yeri Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yer almaktadır.
 • İl/İlçe Merkezine Uzaklık 4 km
 • Taban-Tavan Puan Bilgileri Taban puan 476 Tavan puan 491
 • Okulun TYT/AYT Başarı Durumu YGS %98
 • YKS'de Öğrenci Yerleştirme YüzdesiLYS %55
 • Sportif EtkinliklerOkul içi ve dışı voleybol,basketbol ve futbol turnuvalarına katılım
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi
 • Tel 3251400-01
 • Fax 3239438
Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No7/1 Keçiören ANKARA
  http://fethiyekemalmumcual.meb.k12.tr
Bu okula 316 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.

Tanıtım Kartı

İl Ankara
İlçe Keçiören
Tel 3251400-01
Fax 3239438
Web http://fethiyekemalmumcual.meb.k12.tr
Adres:

Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No7/1 Keçiören ANKARA

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

200
Ankara Lisesi
 • Altındağ/Ankara
109
Ayrancı Anadolu Lisesi
 • Çankaya/Ankara

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi taban puanı 2020 , Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimi, Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi yorumları

Ayrıca Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi pansiyonu var mı? yatılı mı?, Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi üniversite başarısı, Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi formaları, Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi adresi,

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum