TEOG Yerleştirmeleri nasıl olacak?

Eğitimci yazar Selçuk Tütak, TEOG tercihlerinin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

TEOG YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Özel Okullar

• Özel okulların kayıt işlemleri 10 Temmuz 2015 tarihine kadar yapılabilecektir.
• Özel okula kesin kayıt yapan öğrencilere ayrıca tercih ekranı açılmayacaktır.
• Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin okul değişikliği ancak nakil başvuru döneminde mümkün olabilecektir.
• Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler için burs hakkı %5lik dilime ve puan üstünlüğüne göre belirlenecektir.
• Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı bu sene özel okulların tamamına teşvik verileceğini belirterek teşviklerin %10 oranında artacağını müjdelemiştir.
• Teşvikler öğrenci mezun oluncaya kadar aralıksız devam edecektir.
• Bu sene yaklaşık 350 bin öğrenciye teşvik verilmesi planlanıyor.
• Teşvik için MEB ileriki süreçte açıklama yaptığında bizler de kamuoyunu bilgilendireceğiz.
• 2015–2016 öğretim yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre kayıt yapabilecektir.

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

• 10 Temmuz 2015 tarihine kadar kayıtların tamamlanması gerekiyor.
• Bu okullara yerleştirme esasları okulların giriş mevzuatına göre farklılık arz edebilir.
• MEB müsteşarı Yusuf Tekinin açıklamalarına göre öğrenci kayıt yaptırmak istediği okula dilekçe ve bir adet fotoğraf ile öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne başvuru yapılabilecektir.
• Bu okullara başvuru yapan öğrenciler tek aşamalı olarak okul müdürünün başkanlığındaki komisyonlarca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.
• Yerleştirme yetenek sınavının %70i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının %30u alınarak 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
• Yapılan değerlendirmeler sonucunda asil ve yedek listeler yüksek puandan düşük puana doğru okulun internet sayfasından ilan edilecektir.
• Öğrencilerin kayıtları 6-7 Temmuz 2015 tarihinde e-okul üzerinden yapılacaktır.
• Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 9 Temmuzda yapılacaktır.
• Açık kontenjanı bulunan fakat yedek listesinde öğrenci bulunmayan okullar 13-15 Temmuz tarihlerinde aynı sistemle sınav yapabilecek ve öğrenci alabilecektir.
• Herhangi bir okula tercih yaparak kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi veya Spor Lisesi) hakkından vazgeçmiş
sayılacaklardır.

Ortaöğretim Kurumlarına Başvuru (Fen ve Sosyal Bilimler, Anadolu, Meslek Liseleri Ve İmam Hatip Liseleri)


• 06-16 Temmuz 2015 saat 13:00a kadar tercihlerin yapılması gerekiyor.
• Bu süreçte kayıt yapılmak istenilen okulların mümkünse gidip görülmesi değilse telefonla aranıp bilgi alınması yerinde olacaktır.
• Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e¬okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Ancak çocuğun kendi öğrenim gördüğü okulda başvuru ve onay yapmasının avantajı olacaktır. İdarecilerin veya rehber öğretmenlerin kendi öğrencilerini tanıması ve isteklerini bilmesi dolayısıyla gerekli yönlendirme ve değişiklikleri beraber yapma fırsatı olacaktır.
• Her öğrencinin 25 tercih hakkı bulunmaktadır.
• 25 tercihin tamamı seçilecek diye bir şart bulunmamaktadır. Ancak yapılan tercihlere atanmama durumunda ve herhangi bir özel okula kaydolmamış öğrenciler sistem tarafından açık liseye kaydedilecek. Açık Lise bir tür dağıtım merkezi gibi kullanılacak. Bu öğrenciler daha sonra imkanlarına göre ya özel okula ya da devlet okullarındaki boş kontenjanlara göre nakil yoluyla yerleşebileceklerdir. Bu riski göze almayıp mantıklı tercihler yapmakta fayda görüyorum.
• Özel okullara kesin kayıt yapanlar tercih yapamayacaktır.
• Tercihler onaylandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
• Tercihler bütün lise türlerinden karışık olarak yazılabilecektir. Yani önce Fen Lisesi veya Anadolu Lisesi yazma zorunluluğu yoktur. Fakat sistem 1. tercihten itibaren tercihlere yerleştirmeye başlayacağından dolayı hangi okulda öğrenim görülmek isteniyorsa o okul ilk sıralara yazılmalıdır.
• Tercihler yapılırken geçen senenin yüzdelik dilimleri ve okulların taban puanları baz alınacaktır.
• Okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları geçen seneye nazaran yapılacak tercihlere ve taleplere göre 3 aşağı 5 yukarı değişebilecektir.
• Çok fazla tercih edilen bazı okulların puanında ve yüzdelik diliminde çok fazla bir değişiklik gözlenmeyeceği unutulmamalıdır.
• 25 tercihten ilk 5 tanesine hayalinizdeki okulları yazabilirsiniz. Ancak bu tercihler de mantıklı yapılmalıdır. Örneğin bu sene 400 puan alan bir öğrenci geçen sene 494 puanla öğrenci alan bir okulu yazarsa bu hiç mantıklı olmaz. Bu konuda uzmanların görüşleri farklı olmakla beraber en fazla 40 puan üstü 1 veya 2 okul yazılmalı, geriye doğru ilk 5 tercih için azaltılarak yapılmalıdır. Tabi burada şansını denemek isteyen bir öğrenci 500 tam puanlı okul da tercih edebilir. Fakat dediğim gibi bu tercih ölü tercih gibi olur.
• 6. tercihten 12. tercihe kadar olan sıralamayı yerleşme puanınıza üstten yakın okulları ( ya da yüzdelik diliminizden küçük olan okul türlerini) geriye doğru yazabilirsiniz.
• 13. tercihten 20. tercihe kadar olan okulları puanınıza eşdeğer ve yüzdelik diliminize eşit okulları yazabilirsiniz.
• 25. tercihe kadar olan sıralamayı da ne olur ne olmaz kendi puanınızdan düşük veya yüzdelik diliminizden büyük okulları yazarak sürdürebilirsiniz.
• Yukarıda belirttiğim tercih yapma yöntemleri tamamen birer tavsiye niteliğindedir. 25 tercihin tamamını yapmak isteyenler için bir yol haritasıdır. Daha az tercih yapmak isteyenler benzer şekilde aynı mantıkla tercih yapabilirler.
• Tercihler yapılırken okulların kontenjan durumları da göz önüne alınmalıdır.Kontenjanlar artmış ise bu yerleşme için olumlu olacaktır.
• Geçen sene yeni dönüşen ve kurulan okullar düşük puanla öğrenci almış olabilir. Ancak bu okulların yaptığı çalışmalar ve elde ettikleri başarılardan dolayı çevrede aileler arasında prestiji artmış olabilir. Bu şekilde kendini kısa bir sürede benimsetmiş olan okulların puanları da artabilir.
• Anadolu Meslek Liseleri için tercih yapılırken okulun bünyesinde açılacak ve var olan bölümlere dikkat edilmelidir. 10. sınıfta belirlenen kriterlere ve başarı ortalamasına göre bu bölümlere tercihler puan üstünlüğüne göre öğrenci isteklerine göre yapılacağı unutulmamalıdır.

• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri bakanlığın yayınladığı kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

Nakiller

• 17-21 Ağustos 2015, 24-28 Ağustos 2015, 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.
• Sonuçlar 24 Ağustos, 31 Ağustos ve 7 Eylül tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
• Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 07-10 Eylül 2015 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler,
engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu Liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe komisyonu kararı ile
şubelere dengeli bir şekilde yapılacaktır.
• Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8inci, 7nci ve 6ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan
gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.
• YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
• Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır.

SELÇUK TÜTAK
Eğitimci Yazar

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER