TEOG Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

TEOG Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

TEOG Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

TEOG sınavı nedir? sorusuna yanıt verelim. TEOG; Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine verilen isimdir. 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan bu sınav sistemi sadece 8. sınıf öğrencilerine uygulanır. Öğrencilerin periyodik zamanlarda girdiği ortak sınavlardan oluşan bir uygulama şekline sahiptir. Öğrencilerin tek bir sınavda gösterdikleri ya da gösteremedikleri başarı durumunu daha geniş bir zaman dilimine yayarak adil bir rekabet ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır. SBS sisteminden en büyük farkı anlık performans değerlendirmesi yerine genel başarı durumu gözlenmek istenmesidir.

TEOG Sınavı Süreci

TEOG sınavı ne zaman ? sorusunun cevabı yazımızda. 8. sınıf öğrencilerinin ilk dönemde 6 ikinci dönemde 6 sınava girdiği bir sistemden oluşur. Bu sınavlar her bir branş dersi için 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan yazılılar halinde yapılır. Öğrencilerin sorumlu olduğu dersler arasında Türkçe ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri vardır. Tabi ki dersler sadece bu kadar da değil. Ayrıca Fen ve Teknoloji dersi ve Matematik dersi de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri de vardır. Öğrencilerin sınav tarihine kadar okulda gördükleri müfredat dahilinde sorular hazırlanmaktadır. Her öğrenci kendi okulunda sınava girer. Her bir branş dersi için ayrı oturumlar halinde gerçekleşir. Sınav başladıktan 15 dk sonrasında öğrenci alınmaz. İlk 20 dakika ve son 5 dakika dışında sınavdan çıkış serbesttir. TEOG sınavı aynı zamanda Parasız Yatılılık ve Bursluluk (PYBS) sınavı yerine de geçerlidir.

TEOG Sınavı Hangi Tarihlerde Yapılır?

TEOG sınavı hangi tarihlerde yapılır? 1. dönemde yapılan sınavlar kasım ayı içerisinde 2. Dönemde yapılan sınavlar ise nisan ayı içerisinde uygulanır. Hafta içi 2 gün içerisinde yapılan sınavda ilk gün Türkçe dersi Matematik dersi ve son olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınav olunmaktadır. ikinci gün de ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yanında Yabancı Dil dersi ve Fen ve Teknoloji derslerinin sınavları uygulanır.

TEOG Sınavı Nasıl Değerlendirilir?

TEOG sınavı sonuçlarında şimdiye dek yapılan sınavların aksine yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmez. Her branşa ait ortak sınav kendi içinde 100 üzerinden puanlandırılır. Her soru 5 puan olup tüm derslerden yapılan toplan doğru-yanlış sayısına göre hesaplama yapılır. Merkezi sınavda genel puan 700 üzerinden hesaplanır. Yerleştirme için kullanılacak olan puan, öğrencilerin 6. 7. Ve 8. Sınıfta girdikleri sınavların %30 ile 8. Sınıfta girilen sınavın %70i toplanarak hesaplanır. TEOG puan hesaplama sistemi öğrencilerin toplam 3 yılda girdikleri sınavları kapsar. Puanlama sonucu eşitlik oluşması halinde öğrencilerin devam durumları incelenir.

TEOG Sınavı Ne Zaman Açıklanır?

TEOG sınavı ne zaman açıklanır? TEOG sınavının kasım ayında yapılan ilk etabı ocak ayında, ikinci etabı ise haziran ayında açıklanması düşünülüyor. Sınav sonuçlarından önce puanını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler TEOG puan hesaplama motorları sayesinde puanlarını açıklanması beklenen tarihten erken öğrenebilirler. TEOG puanlarını erken öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler hesaplama için http://www.sorubak.com/teogpuanhesaplama.php adresini kullanabilirler.