Tenefüsler uzayacak,ders saatleri azalacak

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiyede ders sürelerini uzun, ders aralıklarım da kısa bulduğunu söyledi. Türkiye in ders süresi en uzun ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çubukçu, bunu değiştireceğini belirtti.Şebnem Aratın haberi

Uzmanlar dikkat süresinin 16 ile 20 dakika arasında değiştiğini söylüyor. Dikkati ders süresi kadar öğrencinin bulunduğu ortamın, kişilik özelliklerinin, kişinin konuya olan ilgisinin, alışkanlıklarının, gruba uyumunun, merak ve keşfetme duygusunun, öğrenmede kullanılan yöntemlerin de etküediğinin altım çiziyor.

İlk saatlerin akademik eğitime sonraki saatlerin ise seçmeli derslere ayrılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar dikkat süresinin kişiden kişiye göre değiştiğini anlatıyor. Yeterli ders süresinin ne kadar olması gerektiğini okulların rehberlik bölümlerine sorduk.

İşte cevapları:

Dikkat süresi 20 dakika

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil: Öğrencilerin öğrenme hızlan ve dikkat süreleri yaş düzeyine ve bireysel farklılıklarına göre değişiyor. Yapılan araştırmalar bir bireyin dikkat süresinin ortalama 20 dakika ile sınırlı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra ki kalan sürede öğrencinin derse karşı duyduğu ilgi, motivasyon ve sınıf içi yönetiminin etkisiyle de bu süre değişebiliyor. Ders süresinin kısa olması öğrencinin ders verimi açısından yetersiz olabiliyor. Ders süresinin uzun olması ise dikkatin dağılmasını ve konunun takip edilmesini zorlaştırabiliyor. Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarım karşüayabilmeleri için dinlenme aralıkları gerekiyor. Öğrenme sürecinin sürekliliği ve verimi açısından verilen aralıkların önemi büyük. Çünkü teneffüs süreleri öğrencilerin bir sonraki derse geçişte hazır bulunuşluklarını sağlar ve öğrenmenin pekiştirilmesine de yardımcı olur.

Dikkat kişiye özgüdür

Anakent Okulları Rehberlik Birimi Danışmanı Enver Bayatlı: Ülkemizde ders saati sürelerine baktığımızda öğrencinin bu sürenin tamamında dikkatini koruması kolay değil. Ancak dikkati etkileyen faktörlere baktığımızda ders saatinin süresinden başka etkili olan birçok faktör bulunuyor. Ders saati süresi kadar öğrencinin bulunduğu ortam, kişilik özellikleri, kişinin konuya olan ilgisi, alışkanlıklan, gruba uyumunun, merak ve keşfetme duygusu, öğrenmede kullanılan yöntemler de öğrenmede etkili. Dikkat ve dikkatin süresi konusuna baktığımızda btinu sınırlandırmak ya da kategorize etmek doğru değil. Çünkü bu birçok nedenden beslenir. Dolayıyla dikkat her ne kadar genel bir kavram gibi gözükse de kişiseldir.

Son saatler seçmeli derslere ayrılmalı

Anabilim Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmam Tijen Koca: Her öğrencinin öğrenme hızı, stilleri, ilgi alanları birbirinden farklı. Araştırmalar, dikkat eksikliği gibi tanı konmuş kişiler haricindeki normal insanlarm bir konu üzerine en fazla 16-20 dakika yoğunlaşabüdiğini gösteriyor. Ayrıca yaşm da dikkat süresine etkisi büyük. Küçük yaştaki öğrencilerin ders süresi daha kısa olmalı. Yaş büyüdükçe ders süresi artabilir. Bütün bunlar hesaba katılarak, ilköğretim okullarımızda 40 dakika olan ders süresi 35, liselerde 45 dakika olan ders süresi ise 40 dakika olmalı. Teneffüsler de tahmini 15 dakika olarak ayarlanmalı.

Ders programında ilk saatler akademik eğitime, somaki saatler yetenek ve seçmeli derslere aynlmah. Öğrenme durumları öğrendye hem zevk vermeli, hem de başardığını duyurmalı. Öğretmen öğrendde merak uyandırmalı. Aynı şeylerin sürekli tekrannın öğrenmede dikkati azalttığım bilmeli.

Avrupada ders saatleri nasıl?

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi den Prof. Dr. Adil Türkoğlu un araştırmasına göre;

■ İlköğretim okullarında haftalık ders saati Belçikada 28, Fransada 26-27, Lüksemburgda 30 ve Portekizde 25-31 saat

■ Almanyada haftalık ders saati, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 17-23, üst sınıflarda 23-27 ve orta okulda 30-32 saat

■ Avusturyada haftalık ders saati, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 21, 3. ve 4. sınıflarda 25 ve orta okulda da 32-34 saat

■ Hollandada haftalık ders saati, ilköğretim birinci kademede 22 ve ikinci kademede 25 saat

■ İngilterede 5-7 yaş arası öğrenciler için 21 saat, 8-11 yaş için 23-30 saat, 12-16 yaş için 24 saat

■ İtalyada ilk yıl haftada 27 saat, 2, yıldan itibaren 30 saat

■ Finlandiyada ise haftalık ders sa¬ati 19-32 saat arasında değişiyor

HÜRRİYET

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER