Sosyal Bilimler Liselerini bitirenler hangi meslekleri tercih edebilirler?

Sosyal Bilimler Liselerini bitirenler hangi meslekleri tercih edebilirler?
Mİlli Eğitim Bakanlığı, sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyleri yetiştirmek amacıyla Türkiye´de ilk kez, 2003 - 2004 eğitim-öğretim sezonunda İstanbul´da sosyal bilimler lisesi açıldı. Daha sonra değişik illerde de sosyal bilimler liseleri açılmıştır. Sosyal bilimler lisesinin kuruluş amacı sözel alanlarda başarılı, ´´sosyal zekâsı yüksek´´ öğrencilerin eğitim-öğretim görmesidir. Yanlış bir algıya düşülmemelidir. Okulun ders programı türkçe / sosyal / matematik ağırlıklıdır.öğrencilerimiz hukuk siyasal bilgiler uluslararası ilişkiler yönetim bilimleri kamu yönetimi gibi daha birçok alanda yükseköğretimlerini devam ettirebilir ve ülkenin gelecekteki yönetici kadrosu içerisinde pekala yer alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığının sosyal bilimler lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:
• Sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
• Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,
• Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
• Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.
• Siyaset ve bürokrasiye de kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmek.

Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.

Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS´yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

Bir toplumun gelişmesi ihtiyaç ve eksiklerinin farkına varıp, o alanlarda kendisini tamamlamasıyla mümkündür. Toplum ihtiyaçlarını fark etmek ve bu konuda çözümler üretmek ise toplumu iyi analiz eden, insan davranışlarını anlayabilen bireysel ve toplumsal psikolojiye hakim, liderlik vasfı gelişmiş sosyal bilimcilerin işidir. Ancak günümüz Türkiyesinin en temel sorunu ülkemizde sosyal bilimlere yönelmiş yeterli sayıda nitelikli gencimizin bulunmamasıdır. Çünkü aileler ve eğitimciler tarafından başarılı ve zeki öğrenciler sayısal alanlara yönlendirilerek ülkenin asıl ihtiyacı olan alanlar ihmal edilmektedir. Özellikle son 10-15 yılda çoğu fakültenin puan türlerinin sayısal alanlara kaydırılması öğrencileri tamamen sayısal ağırlıklı bir eğitimi tercih etmeye yöneltmiştir. Sosyal bilimlerde iş imkanlarının kısıtlı olması da yine öğrencilerin sayısal alanlara yönelmesinde etkili olmaktadır. Ülkemizin şu an ihtiyacını karşılayacak idareciler, hukukçular, toplum bilimciler mevcut olsa da gelecekte bu alanlarda yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanacaktır.

Sosyal Bilimler Liselerinin kurulma amacı ülkemizin kısa vadede yaşayacağı bu durumu ortadan kaldırarak gelecekte ülkenin yönetim birimlerinde yer alacak, toplum sorunlarını çözecek bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrencilerin akademik eğitim kadar sosyal becerilere de ihtiyaçları vardır ve Sosyal Bilimler liseleri bu temel üzerine kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje temelli bir eğitim yürütülen Sosyal Bilimler liselerinde hedef her öğrencinin mümkün olduğunca çok projede yer almasını sağlamak, liderlik vasfına sahip, çevre sorunlarını duyarlı, çözüm üretme becerisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.

Bu alandan mezun olmuş başarılı bireyler rahatlıkla avukatlık,savcılık,sunuculuk,diplomatlık,tercümanlık vb. buna benzer meslekleri icra edebilirler.Genelde mezun olan bireylerin tercih ettiği üniversite türü Hukuk Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri,Uluslar Arası İlişiler,Radyoculuk ve Televizyonculuk,İngilizce-Almanca-Fransızca.. Dil ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler, Tarih, Halkla İlişkiler, Psikoloji,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,İşletme, Maliye,Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, gibi sözel ve matematik alanında başarı gerektiren bölümlerdir.

*Sosyal bilimler liselerinin eğitim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.