Soru ve Cevaplarla Sözleşmelilere Kadro

Kamuda çalışan tüm evet tüm sözleşmeli personel kadroya alınıyor. Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Sözleşmeli çalışıp şu anda askerde bulunanlar, seçimde adaylık nedeniyle istifa edenler, doğum izninde olanlar dahil kamudaki tüm sözleşmeliler kadroya geçecekler.

İstisna var mı?

Bakanlar Kurulu kararına göre istisna;

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri yada günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma -geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere

Hükmü gereği,

Bu çalışanlar kadroya geçemeyecekler. Bunun dışında kalan tüm 4/Bli ve 4924lüler memur olarak atanacak.

Kadroya geçiş nasıl olacak?

Kurumlar bir ay içerisinde başvuru alacaklar yani başvuru şartı var. Başvurudan sonra iki ay içerisinde kadroya geçiş tamamlanacak.

Kadroya geçenler bulundukları pozisyonda görev yapacaklar. Yani A okulunda Sınıf Öğretmeni olan bir kişi kadroya geçtiğinde de A okulunda Sınıf Öğretmenliğine devam edecek.

Yıl şartı var mı?

Daha önce dile getirilen 3 yılını dolduranlar kadroya geçecekler diye bir şart söz konusu değildir. 2006 yılında sözleşmeli öğretmen olanlar da bu yıl sözleşmeli öğretmen olanlar da kadroya geçeceklerdir.

Bundan böyle sözleşmeli alınacak mı?

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı kanunun 4B hükmü yada 4924 sayılı kanun kaldırılmadığından bundan böyle de sözleşmeli pozisyonlara personel alınabilecek.

Bu kararname ile kadroya geçeceklerin pozisyonları iptal edilecek (yani doldurdukları pozisyonlar, kadro olmuş olacak) fakat 30bin öğretmen alımı ile boşalan 15bine yakın sözleşmeli pozisyon iptal edilmiş olmayacak. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen alımı yapılmasında hukuken bir engel yoktur.

Öğretmenlerden en çok gelecek sorulardan bir tanesi de:

Bu yıl il dışı yer değiştirmeye başvurabilecek miyiz?

Sorusu olacaktır. Bu sorunun cevabı: Bu yıl il dışı yer değiştirmeye başvuramazlar fakat 3 yılını sözleşmelilikte dolduranların gelecek yıl isteğe bağlı yer değiştirmede başvurmaları mümkün olacaktır.

Kararname beklentilere cevap verdi mi?

Tam anlamıyla cevap vermedi ama olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir.

1- Asıl beklenen özellikle eğitimde Sözleşmeli Öğretmenlik kavramının tümden kaldırılması beklenmekteydi.

2- Kararnamenin son maddesine yer alan Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Hükmü gereği açıklama yapılması gereken hususlar vardır.

Memurlar Net

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER