Soru ve Cevaplarla MEB'de Yönetici Rotasyonu.

Sorubak BilgiMEBde Rotasyona Tabii Olanlar

Yönetici Atama Yönetmeliğindeki değişiklikler yayımlandı. Şimdi MEBin ikinci emri yayımlayarak atamaların yapılmasını emretmesi gerekiyor.

Özellikle Rotasyon konusunda bir çok kez yazı yazdık. Rotasyonun yararları kadar zararları da olduğunu söyledik. Rotasyon yerine seçimli yönetim anlayışını kamuoyu ile paylaştık. Fakat her defasında idare bir uygulamaya imza atıyorsa, bunun arkasında durması noktasında eleştirileri ve taleplerimiz oldu.

Rotasyonu savunmaktan çok idarenin kendi koyduğu kaidelere uyup uymamasını tartışmaya açtık.

Değişiklik yayımlandı. Değişiklikte Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇIN ve Mevzuat Daire Başkanı Sayın Tahir KILIÇARSLANın büyük emeği olduğu kuşkusuz.

Düzenlemede yanlışlık, eleştirilecek yer yok mu tabii ki var ve bunu ilk değerlendirmelerimizde yaptık. Fakat şu anda uygulama aşaması ve kamuoyunun cevap beklediği sorular var.

Şimdi kendimiz sorup kendimiz cevaplayalım ve bu yazıyı rotasyona ayıralım.

Rotasyona kimler tabii?

Aralıksız 5 yılını dolduran Okul Müdürleri,

Aralıksız 8 yılını dolduran Müdür Yardımcıları

Aralıksız 8 yılını dolduran Müdür Başyardımcıları.

Aralıksız ne demek?

Geçici 3. maddenin incelemesinden de anlaşılacağı üzere Aralıksız 5 yıl 30 Eylül itibari ile aralıksız 5 yılını doldurmayı (diğer kademelerde 8 yıl) kapsadığı gibi 30 eylül öncesinde de doldurulmuşsa bu süre bu yöneticileri de kapsıyor.

Bir okulda 5 yıl müdür yardımcısı 5 yıl da Müdür başyardımcısı olarak çalışan biri rotasyona tabii mi?

Hayır değil. Aynı kademede 8 yılını doldurması lazım.

Örneğin kişi aynı okulda 1997-2005 arası 8 yıl müdür yardımcılığı yapmışsa ve daha sonra 2006-2009 yılları arasında müdür baş yardımcısı olmuşsa ve son olarak norm düşmesi nedeniyle 2010da müdür yardımcılığına atanmışsa bu kişi rotasyon kapsamındadır. Çünkü bu kurumda kesintisiz 8 yıl (1997-2005) müdür yardımcılığı yapmıştır ve şu anda da müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mahkeme ile rotasyonu iptal olanlar tabii mi?

2010 yılında rotasyonla yer değiştirip mahkeme kararıyla geri dönenler de rotasyon kapsamındalar. Bu yöneticiler 2010 yılından önce 5 yıllarını doldurmuş olduklarından rotasyon onlara da uygulanacak.

Tarih bu noktada bir kez daha bizi haklı çıkardı. İdare; lise müdürünü ilköğretime atadığı için rotasyonu mahkeme kararıyla bozulan kişiyi tekrar eski okuluna göndermeyi o okula puanıyla atananı ise başka bir okula göndermeyi tercih etmişti. Durum böyle olunca puanıyla tercihine atanan mağdur olmuştu. Oysa ki idare bu durumdaki bir müdüre başka bir okul (lise) göstererek sorunu çözebilirdi.

Şimdi bu müdürler de rotasyon kapsamındalar ve bu okula yeni müdür atanacak fakat geçen yıl rotasyonla bu okula atanıp idarenin diğerini geri getirmesi ile ataması iptal olan kişi isteyemeyecek çünkü o rotasyona tabii değil.

Dönüşen, adı değişen okullarda durum ne?

Bu tür okullarımızda yöneticinin ilk göreve başlama tarihi esas alınarak rotasyon süresi hesaplanacak.

Hesaplamada 30 Eylül doğru mu?

30 Eylülün baz alınması yerinde olmuştur fakat atamaların Ağustos-Eylüle kaydırılması doğru olmamıştır. Çünkü Eylül ayında atanacak müdürün kurumu tanıması vs zaman alacağından okulun açılışına kadar oryantasyonda güçlük çekecektir. Temmuz- Ağustos daha verimli olurdu.

Atamalar Temmuz- Ağustosta tamamlanmalı süre hesabında 01 Eylül baz alınabilirdi. Fakat bu aşamadan sonra 01 Eylüle çekmek yönetmelikte 5 yıl olan müdür rotasyonunu bu yıl atanacaklarda fiiliyatta 6 yıla çıkarmak olur ki bu da doğru olmaz.

Memurlar.Net