Soru ve Cevaplarla ALS 2.seçim aşamaları

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARI:

1. İkinci seçim aşaması sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Adaylar; Haziran - Temmuz ayları içerisinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca ortak yapılacak olan ve ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı, müzik yetenek testi (Sadece Bando Astsubay Hazırlama Okulunu tercih eden adaylar katılmaktadır), mülakat ve hastane sağlık kurulu muayenesi aşamalarından oluşan ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmak üzere Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL (veya diğer sınav merkezlerine) sınav merkezine çağrılmaktadırlar.
2. İkinci seçim aşaması sınavları hangi bölümlerden oluşmaktadır?
(Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 3üncü bölüm 14üncü md. )
a. Ön sağlık aşaması,
b. Bedeni yeterlilik testleri,
c. Müzik yetenek testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için),
ç. Mülakat,
d. Sağlık muayenesi,
3. Ön sağlık muayenesi nedir?
Ön sağlık muayenesi aşamasında uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir.
4. Bedeni Yeterlilik Testi Nedir?
Bedeni yeterlilik testi aşamasında adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler ve baraj değerleri aşağıdadır:
Test Türü
1. Grup Barajı (13-14 Yaş)
2. Grup Barajı (15-16 Yaş)
400 m Koşu
85 saniye
80 saniye
Durarak Uzun Atlama
160 cm
170 cm
Mekik (1 Dakika)
30 tekrar
35 tekrar
Basketbol Topu Fırlatma
7 metre
8 metre
Testlerin iki veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir.
5. Müzik yetenek testi nedir ve nasıl yapılmaktadır?
Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu adaylarına uygulanmaktadır) Adaylar gruplar halinde salona alınmaktır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanmaktadır. Müzik Yetenek Testi üç kısımdan oluşmaktadır.
Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılmaktadır).
Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.
Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diş yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından incelenmektedir.
Toplamda 49 ve altında puan alan adaylar başarısız olmaktadır.
6. Mülakat sınavı nedir?
Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği, davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri gözlenerek değerlendirilir.
7. Hastane Sağlık Muayenesi nasıl yapılmaktadır?
Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi için hastaneye sevk edilmektedir. Hastane Sağlık Kurulu muayenesi sonucunda Askerî Öğrenci Olur kaydını içeren sağlık kurul raporu alanlar asil ve yedek listelerde performans puanına göre sıralamaya dâhil edilmektedir. Hastane Sağlık Kurulu muayeneleri iki gün içinde yapılmaktadır.
Sağlık muayenesi sonucunda elenen adayların sağlık sonucuna itiraz etme hakkı tanınmaktadır. Bu hakkından yararlanmak isteyen adaylar bir başka askerî hastaneye sevk edilmektedir. İtiraz muayenelerinde geçmeleri durumunda sıralamaya dâhil edilmektedirler.
8. Genel değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Adayın giriş puanının hesaplanması için öncelikle ikinci seçim aşaması sınavlarını başarıyla geçerek hastane muayenelerine gönderilmiş ve bu muayeneler sonucunda Askeri Öğrenci Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporu almış olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan adayların ALS dereceleri, bedeni yeterlilik sınavı ve mülakat puanlamalarını içeren Performans Puanları hesaplanmaktadır. Adaylar bu puanlara göre sıralanarak asil ve yedek listeler oluşturulmaktadır.
9. Sınav sonuçları ne zaman ve nasıl duyurulmaktadır?
İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adayların adreslerine Kuvvet Komutanlıkları tarafından gönderilecek bir yazı ile duyurulmaktadır. Sınav sonuçları ayrıca Kuvvet Komutanlıklarının internet sayfalarında da yayımlanmaktadır.
ØKESİN KAYIT İŞLEMLERİ:
Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?
İkinci seçim aşaması sınavları sonunda performans puanına göre oluşturulan liste, Kara Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği kontenjan miktarı kadarı asil, geri kalanı yedek olmak üzere düzenlenmektedir. Sıralama sonuçları www.kkk.tsk.tr. internet adresinden duyurulmaktadır. Asil listedeki adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, asil listede bulunan adaylar ile kontenjanın dolmadığı takdirde yedek listeden adaylar çağrılarak kontenjan tamamlanmaktadır.
ØİNTİBAK EĞİTİMİ:
İntibak eğitim nedir?
(TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 3üncü bölüm 16ncı md. )
Kesin kayıt işlemi tamamlanan adaylar müteakiben 15 günlük intibak eğitimine alınmaktadır. İntibak eğitiminde temel askerî eğitim verilmektedir. Bu süreç, adayın kayıt yaptırmış olduğu okulu tanımasını ve intibak etmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde uyum sağlayamayan adaylar okuldan ayrılabilmektedir.
CESARETLE ATILAN İLK ADIMLAR BÜYÜK BAŞARILARIN
MÜJDECİSİDİR.
SİZLERİ BEKLİYORUZ

..............................................................................................................................................

Askeri Lise İkinci Seçim Aşaması 19-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Hava Harp Okulu'nda icra edilecektir.

Askeri Lise İkinci Seçim Aşaması'na katılacağınız tarihi öğrenmek için aşağıdaki alandan TC kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASINA KATILACAĞINIZ TARİHİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

.................................................................................................................................................................

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER