Sınavsız Geçişle ilgili sık sorulan sorular

2012 Sınavsız Geçiş Sistemi Merak Edilen Sorular

Sınavsız geçiş sistemine göre mesleki ve teknik eğitim veren okullardan mezun olan öğrenciler, kendi branşlarında eğitim veren bir meslek yüksekokulu programına kayıt yaptırabilme imkânına sahiptir. Meslek lisesi öğrencilerinin en çok sorduğu soruları ve cevaplarını sizler için derledik.

Sınavsız geçiş hakkından nasıl yararlanabilirim?
Başvuru Kılavuzunda YGSye girmek istiyorum. veya YGS ‘ye girmek istemiyorum sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum. seçeneklerinden birini işaretleyip ilgili birimlere teslim eden adaylar, sınavsız geçiş hakkından yararlanabilecektir.

Sınavsız geçişle ilgili yapılan yerleştirmelerde YGS puanının herhangi bir etkisi olacak mı?
Sınavsız geçişlerle ilgili yapılacak merkezî yerleştirmede dikkate alınan kriterler arasında YGS puanı yoktur.

Sınavsız geçişle ilgili yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak kriterler şunlardır:

Mezuniyet Yılı: Yerleştirmede öncelik, en son yılda mezun olanlarındır. Daha önceki yıllarda mezun olanlar ise mezuniyet yılları itibarıyla sırasıyla yerleştirilecektir.

Mezun Olunan Okul Türü ve Eğitim Süresi: Uzun süreli eğitim veren bir okuldan mezun olan adaylar, daha kısa süreli eğitim veren bir okuldan mezun olan adaylara göre öncelik hakkına sahiptir.

Meteb (Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi): Ortaöğretim kurumunun bulunduğu mesleki teknik eğitim bölgesinden tercih yapılması durumunda, yerleştirmede, bu tercihi yapan adaya öncelik tanınacaktır.
Mesleki Orta Öğretim Başarı Puanı (MOBP):Aynı öncelik sırasında bulunan adaylardan Mesleki ortaöğretim başarı puanı yüksek olanlar öncelikli olarak yerleştirilecektir.

Kontenjanlar: Sınavsız geçişte yerleştirme varolan kontenjanlarla sınırlı olacak.

Tercihler: Önceki kriterler dikkate alınarak yapılan tercihlere göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu kriterlerin tümünü dikkate aldığımızda öncelik sıralaması nasıl olmaktadır?
Öncelik sıralaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Aynı öncelik sırasında bulunan iki öğrenciden mesleki ortaöğretim başarı puanı yüksek olan, öncelikli olarak yerleştirilecektir.

EN SON MEZUNLAR
• Aynı Metebde Bulunan Anadolu Teknik Lisesi
• Farklı Metebde Bulunan Anadolu Teknik Lisesi
• Aynı Metebde Bulunan Teknik Ve Anadolu Meslek Lisesi
• Farklı Metebde Bulunan Teknik Ve Anadolu Meslek Lisesi
• Aynı Metebde Bulunan Meslek Lisesi
• Farklı Metebde Bulunan Meslek Lisesi

BİR ÖNCEKİ YIL MEZUN OLANLAR
• Aynı Metebde Bulunan Anadolu Tekniklisesi
• Farklı Metebde Bulunan Anadolu Tekniklisesi
• Aynı Metebde Bulunan Teknik Ve Anadolu Meslek Lisesi
• Farklı Metebde Bulunan Teknik Ve Anadolu Meslek Lisesi
• Aynı Metebde Bulunan Meslek Lisesi
• Farklı Metebde Bulunan Meslek Lisesi
** Bu sıralama önceki yılları kapsayacak şekilde devam etmektedir.

Adaylar tercih sıralamasını yaparken nelere dikkat etmelidirler?
Geçiş Yapılabilecek Programlar: Aday öğrencilerin, her istediği programı tercih etme imkanları yok. Adayın mezun olduğu alanlardan geçiş yapabileceği programlar; ÖSYS Klavuzunda bulunmaktadır.

Her Hangi Bir Programa Yerleştirilen En Son Öğrencinin Özellikleri: Bir önceki yılda sadece programların aldıkları en son öğrencinin MOBP sine bakarak tercih sıralaması yapmak hatalı olacaktır. Çünkü MOBP yerleştirme kriterlerinden sadece birisidir.MOBP ile birlikte Yerleştirilen en son öğrencinin; mezuniyet yılı, mezun olduğu okul türü ve mezun olduğu okulun METEB içinde veya dışında oluşu sözkonusu programa yerleşme olasılığı hakkında isabetli öngörülerde bulunulmasını sağlayacaktır.

Mesleki Orta Öğretim Başarı Puanı: Herhangi bir okulda, okul birincisinin alacağı MOBP puanı 100 , en düşük MOBP 50 olacaktır.

Okul ve bulunduğu ilin öğrenciye sunduğu imkanlar: Tercih edilen okulla ilgili kılavuzda bulunan özel koşullar ve bakılması istenen ilgili maddeler mutlaka okunmalıdır.

Adaylar, Tercih Haklarını Sonuna Kadar Kullanmalı: Nasıl olsa sınavsız geçiş olacak. beni bir yere yerleştirirler rehavetine kapılmamalılar! Adayların yerleştirilmesi kontenjanlarla sınırlı olacaktır.

Açıköğretim ön lisans programlarına yerleştirme işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Adaylar; açıköğretimin kendi alanlarındaki kontenjan sınırı bulunmayan mevcut ön lisans programlarına hiçbir öncelik göz önünde bulundurulmadan sınavsız yerleştirilebileceklerdir.

Merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak mı?
Meslek yüksekokullarında kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirmede merkezi yerleştirmede olduğu gibi öncelikle aynı alandaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları sınavsız geçiş kriterlerine göre yerleştirilecekler, daha sonra mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının farklı bölümlerinden mezun olanlar ile sınavsız geçiş hakkı bulunmayan diğer lise mezunları YGS puanlarına göre yerleştirileceklerdir.


• Sınavsız geçiş dâhil olmak üzere merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme hakkından yararlanamayacaktır !!
• Bazı üniversitelerin meslek lisesi binalarında sürdürdüğü ikinci öğretim ön lisans programları, Fatih Üniversitesinde bulunmamaktadır.

Şunlar İlginizi Çekebilir!

Meslek Liselilerin Sınavsız Yerleşebilecekleri Meslek Yüksek Okulları

Soru ve Cevaplarla YGS-LYSde Sınavsız Geçiş Sistemi

YGS-LYSde Sınavsız Geçişin Öncelikleri