Sınavlara hazırlıkta geç kalmış sayılmazsınız

Hemen bir ders çalışma programı yapın

Zaman olarak baktığımızda ilk sınav olan YGS Mart ayının 15de uygulanacak. Diğer sınavlar ise Haziran ayında yapılacak. Bugün 25 Ekim. Yani sınava toplam 140 günden fazla zaman var. Kalan zaman verimli bir biçimde değerlendirildiğinde birçok şey değişecektir. Sınavlarda başarının ilk şartı hazırlık aşamasında doğru bir yöntem belirlemek, eksiklikler noktasında düzenli bir çalışma programı yapmaktır.

Sınavların içeriği bilenmesi gerekir

Adayların girecekleri sınavın genel özellikleri, hangi derslerden ne tür soru geldiği, söz konusu derslerle ilgili konu dağılımını bilmesi gerekir. Bu tür bilgilere FEM Dershanelerin internet sitelerinden ulaşılabilirler. Adaylar mümkünse bu tür bilgileri çalışma masasında bulundurmalarında veya her an görebilecekleri bir yere asmaları yararlı olacaktır.

ÖSYM farklı düzeyde soru soruyor

ÖSYM tarafından hazırlanan sorular, öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgilerin hatırlanmasıyla başlayarak, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme becerisini ölçmeyi yöneliktir. Yorumlama gibi daha çok üst düzey düşünme becerileri isteyen soruların çözümü daha uzun ve yoğun bir çabayı gerektirir.

Soru çözümü öncesi konuların kavranması gerekir

Öğrenme için öce salt bilgiye sahip olunması gerekir. Öğrenmenin ilk düzeyi olan bu bilgilere okulda öğretmenlerin anlattıkları veya kaynak kitaplardan öğrendiklerinden ulaşabilirler. Bilgiye ulaştıktan sonra bilginini kavranması gerekir. Bu süreç verimli tekrarlarla, not tutarak ya da kendi ifadelerinizle özet çıkararak gerçekleşir. Yani, kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılası kavramayla gerçekleşir. Kavrama düzeyinden sonra da uygulama basamağı gelir. Uygulama konuyla ilgili soruların çözümüne geçmeyi içerir. Burada adayların yaptıkları en büyük yanlışlık bilginin kavranmadan hemen uygulamasına yani test çözümlerine geçmeleridir.

Tekrar, ezber değildir

Unutmayı azaltan en önemli faktör tekrarlardır. Tekrarı belli periyotlarla yapmakta fayda olacaktır. Tekrarlarda öncelikle öğretmenin derste anlatmış olduğu derslere ve sınıfta çözmüş olduğu sorulara ağırlık verilmelidir. Çünkü bu bilgilerde seçicilik olduğu gibi daha önceden görme, duyma olduğundan dolayı hatırlaması kolay olacak ve anlamlı öğrenme hızlı gerçekleşecektir.

Hazırlık sürecinde doğru kaynak seçilmelidir

Olabildiğince planlı ve programlı geçirilmesi gereken hazırlık sürecinde kullanılan kaynaklar da büyük önem arz etmektedir. Kaynak kullanımında tercih, olabildiğince konuları özet halinde anlatmak yerine ayrıntıları ve önemli noktaları vurgulayarak anlatan yayınlardan yana olmalıdır. Ayrıca kaynakta hazırlanan soruların gerçek sınav sorularıyla örtüşmesi, konuların müfredata uygun olması, kaynakların bir ekip tarafından hazırlanması ve okurken gözü yormayacak estetikte olması gerekir.

En verimli ders çalışma saatleri

Çalışmaları en kolay öğrenilen ve dikkatin en kolay toplanabilen saatlerde gerçekleştirilmesi gerekir. Verimli ders çalışma saatleri yani anlama ve dikkat yoğunlaşması günün belirli zaman aralıklarında artar ve azalır. En verimli saatler, birçok insan için sabah saatleridir. Çünkü bu saatlerde, beyin dinlenmiş, gerekli uykuyu aldığımızdan dolayı ders çalışırken uyuklama ihtimali düşük ve çevresel uyaranlar etkin değildir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER