S:1

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik
boykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelikboykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz? sorunun cevabı "Ebu Talip’in vefat etmesi ile Müslümanların himayesiz kalması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Vücudumuzda bulunan kasların bir kısmı isteğimizle çalışırken bir kısmının çalışması isteğimiz dışında gerçekleşir.Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslara örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem sanatçısı değildir? 2054-2504-2540-2450 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insan gücünün özelliklerinden biri değildir? Her gün 7 ders işliyoruz. 5 günde toplam kaç ders yapmış oluruz? Aşağıda zihinden çıkarma işlemine ait stratejiler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı yanlıştır? Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Tuzlu suyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Kubadabad Sarayını,1236 yılında Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat, aşağıdaki göllerin hangisinin kıyısına yaptırmıştır? Birimleri aynı olan iki çokluğun karşılaştırılmasıyla elde edilen oranlara ............. denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kızının mezuniyet törenini izleyen bir babanın bütün öğrencilerin içinden kendi çocuğunu öncelikle fark etmesi algının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanılması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır? 1942 yılının okunuşu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, nesne görevinde kullanılmıştır? Abbasiler döneminde, Araplar ile diğer Müslümanlar eşit görülmüştür. Zamanın eğitim kurumları olan medreselerin de açılması ile İslam uygarlığı başka kültür- lerlerden yararlanmış ve gelişmiştir.Yukarıdaki bilgilere dayanarak;I. Yönetimde Arap üstünlüğü ön plana çıkarılmıştır.II. Düzenli bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.III. Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır.Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Şafak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Şu sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmıştır? Televizyon programındaki bir haber veya içeriğin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceği endişesi duyuyorsanız şikayetinizihangi kuruma iletmelisiniz? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Hangi karışımı mıknatısla ayıramayız? Ortak kullanım alanlarından olan sınıfımızın sağlığımızı olumsuz yönde etkilememesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Türk - İslam kültürünü Hindistan'a ilk taşıyan ve İslamiyet'in bu coğrafyada yayılmasında etkili olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? "Sizinle bu akşam maç yapacağız." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Asitli mide içeriğinin yemek borusuna çıkması ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusundaki dokuların tahrip olması sonucu ortaya çıkan rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir? Meslekleri gereği sürekli ayakta çalışan insanlarda hangi tür hastalığa daha sık rastlanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmış bir sözcük vardır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep­hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir? Eyvah ( ) Ödevimi yapmayı unuttum ( ) Sen de mi yapmadın ( )cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve: 'Rabbim! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!' de. (isra 24)Yukarıdaki ayet hakkında hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Türksoy merkezi nerdedir? 1. İnönü savaşı aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılmıştır ? Gelen ışının yüzeye çarptığı noktaya çizilen hayali dik çizgiye ne denir? Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, orada kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden izinsiz veri kopyalamak, sistemi erişilmez kılmak ve çalışmaz hale getirmek aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir