S:1

Hz. Muhammedin hadislerinintoplanması için büyük gayretgösteren Emevi halifesi, aşağıdakilerdenhangisidir?

Hz. Muhammedin hadislerinintoplanması için büyük gayretgösteren Emevi halifesi, aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Ömer bin Abdülaziz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hz. Peygamberin ilk kızıdır.İlk Müslümanlardandır. Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır.Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’ni siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kurtarmanın yolunu meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinde gören bir grup tıp öğrencisi 1889’da bir cemiyet kurdular.Sözü edilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerineve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir.Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?  "Yelkovan" kelimesi kaç harf ve heceden oluşmuştur?  Recep’in 10 kalemi vardı.Annesi 8 tane daha kalem aldı.Recep ‘in kaç kalemi oldu?  Çığ en çok hangi koşullarda oluşur? Temizlik ürünlerinde kullanılan maden..............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Yıl-sene” sözcükleri arasındaki ilişki “vakit” sözcüğüyle hangisi arasında vardır? Aksiyomlardan üretilen ve doğruluğu aksiyomlara dayanarak belirlenen önermeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Aşağıdaki ihtiyaç  ve meslek  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? “Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü         Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü”Mısralarının uyakları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir.   Mucize ile ilgili olarak Esma'nın söylediği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı.” Cümlesinde “aç” sözcüğünün anlam özelliği nedir?     Osmanlı orduları, I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır? ğuzların bir boyu olarak Orta Asya’dan Anadolu’ya geldiler. Ormanlık dağları mesken tuttular. Göçebe hayattan vazgeçmeden ormancılık ve ağaç işleriyle uğraştılar. “Tahtacı” diye bilinen Türkmen oymakları hâlen Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşamaya devam ediyor. Bu metinde “Türkmen oymakları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (1) Kadirli’de bulunan “Ala Cami” II. yüzyılın başlarındaRomalılar tarafından bir manastır olarak inşa edilmiştir.(2) IV. yüzyılın başlarında ise manastırın doğu cephesininortasına bir kilise ilave edilmiştir. (3) DulkadiroğluAlaüddevle Bozkurt Bey, bu kiliseyi babası adına camiyeçevirmiş ve adını “Alaüddevle Mescidi” koymuştur.(4) Bugün “Ala Cami” adıyla anılan bu muhteşem cami,yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlikaçısından diğerlerinden farklıdır? Ayşe: “Çok önemli, mühim bir işim var.” dedi.  cümlesinde hangi sözcük çıkarılırsa anlam  bozulmaz ? Sözel kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Vakıf yapan kimseye verilen  isim, aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici oldu- ğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gamze - - - - earn a lot of money in the future. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 216 + 217 + 218 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar, “Hemen bir doktor çağırın!” diye bağrışırken Hoca, “Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun!” der. Buradan da anlaşılıyor ki - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur?  Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür? 20 ve 36 litrelik iki damacana limonata birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli en büyük şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gerekir? Soru işareti hangi cümlede yanlış kullanılmıştır? Güneş tutulması ile ay tutulmasının ortak noktası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?  Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Para bulunmadan önce insanlar alışverişlerini mal alıp, yerine başka bir mal vererek yapıyorlardı. Bu yönteme …………………… denirdi.”  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir?   Peygamberimiz güvenilir bir insan olduğu için ona ne diyorlardı? Ozan 9 yaşındadır. Umut, Ozan’dan 2 yaş küçüktür. Umut kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Uygur metinleriyle ilgili bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?  Satışları artan şirketimiz bu sene iyi kazandı.“İyi” sözcüğünün bu cümlede kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir