Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Muhammed Hamidullah, İslamTarihine Giriş adlı eserindeinsanoğlunun, zamanı birimlerken,aşağıdakilerden hangisinien iyi vasıta olarak gördüğünü
belirtmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Muhammed Hamidullah, İslamTarihine Giriş adlı eserindeinsanoğlunun, zamanı birimlerken,aşağıdakilerden hangisinien iyi vasıta olarak gördüğünübelirtmektedir? sorunun cevabı "Ay " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

5 yıl önceki yaşı 13 olan Barış’ ın, 4 yıl sonraki yaşı kaç olur? Abdes alırken vücudumuzda mesh ettiğimiz bölgeler neresidir? Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir.Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir? Mustafa Kemal 7– 8 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür? Aşağıda verilen ayetlerden hangisi tercihlerimizin sorumluluğunun bize ait olduğunu göstermez? Aşağıda verilen organlardan hangisi sindirime yardımcı organlardandır? Otomobillerde aşağıdakilerden hangisini uygularsak olabilecek bir kazaya karşı önemli bir önlem almış oluruz? Bir kar ülkesidir alabildiğine ıssızSessizliğin donarak katılaştığıBu dizeler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa şiirin uyak örgüsü “sarma uyak” olur? Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yeteneklerimizle ilgilidir? İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir?