S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir? sorunun cevabı "Elma " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Yağların oksijenli solunumda kullanılması sırasında;I. NADH+ ve FAD+ indirgenir.II. Yağların, monomerlerine hidrolizi.III. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi.olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir.2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar.3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.1.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareket etmek için dışarıdan bir güce ihtiyacı yoktur? 1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Siz de kedileri sever misiniz ( ) Masum masum bakan gözleri ( ) insanın içini rahatlatan sesleri vardır ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 40'dan başlayıp geriye doğru 2'şer ritmik sayarken 4. sırada hangisi sayıyı söyleriz? A: What is he doing?B: - - - - . Hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir? 460 saat = ........ gün ....... saattir. Ocaktaki kor, yüreğime acılar kor. cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Ortalama erişkinde kaç ml kan kaybı oldukça tehlikelidir? İşaret levhaları ile ilgili hangisi yanlıştır? Tom: How often do you - - - - milk?Amy: Once a day. Bir bölgede ısınmak için kömür kullanılmaktadır. Bu bölgede oturan insanlar ısınma amacıyla güneş enerjisini kullanabilmek için evlerinin çatısına güneş panelleri yerleştiriyorlar.Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? His ______ mother is old. Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir? Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustosta Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takipetmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri! emrini verdi.Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Tercüman-ı Ahval Mukaddimesinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 10 ile 20 arasında 3e kalansız olarak bölünebilen kaç doğal sayı vardır? Fransız İhtilalinin ortaya çıkarak, Avrupayı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir? A: - - - - ?B: It is the tenth of April I. Başkentleri Ninovadır.II. İlk defa arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlar,III. İlk kütüphaneyi kurmuşlar,Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Muavvizeteyn sureleri kötülük ve belalardan korunmak için okunur. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun surelerdir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür? Its my friends birthday tomorrow. I - - - - get her a present. Hi, my name is Adeline. My family members are responsible for different chores. We live in a big house together so we share many chores. I always make my own bed. Also, I like helping my mother with cooking and setting the table. My father is responsible for washing the car and going shopping. My brother, Frank feeds the dog every day. My sister, Judy takes care of Frank, helps his homework and she weeds the garden once a week.Which one is TRUE about the text? Eriyen kar suları aşağıdaki afetlerden hangisine neden olmaz? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşıma için kullanılır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiilin zamanı farklıdır? Peygamberimiz bir sözünde En iyi ev, içinde yetime iyilik ve yardım yapılan evdir. En kötü ev ise içinde yetimin itilip kakıldığı evdir buyurmuştur. Bu sözü ile peygamberimiz bizlere hangi güzel davranışı öğütlemektedir? Atatürk, çocukları çok severdi. Cümlesinde kaç hece vardır? "180-145-128-174-192-102"Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 100 sayısına yuvarlanır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki sayısı daha çoktur? Emeviler zamanında Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır.Bu durumun ortaya çıkmasında;I. Irkçı politikanın terk edilmesiII. Türklere hoşgörülü davranılmasıIII. Halifelerin seçimle başa gelmesiyukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Olduğundan başka görünen, içiyle dışı birbirinden farklı olan kişiye denir. İman etmediği halde çıkarları için kendisini mümin olarak gösteren kişidir. Tarifi verilen inanç hangisidir? Ceyda: What time is the party? Murat: ........................................... . Aşağıdakilerden hangisi bir kara taşıtıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir