S:1

Gece gökyüzünde ................. gördüm
ifadesindeki noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

Gece gökyüzünde ................. gördümifadesindeki noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? sorunun cevabı "yıldızları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? 3,2 km – 2000m farkı kaç kmdir? ‘Sakarya Meydan Muharebesinde düşman durdurulmuş ve geri püskürtülmüştür. Fakat ordumuz düşmanın peşinden taarruz etmemiştir. Çünkü; ...Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? Hiçbir Müslüman bir meyve fidanı dikmez ki; ondan her yenen hatta kuşların ve yırtıcıların yedikleri bile o fidan sahibi için sadaka olmasın Bu hadis ile kastedilen ifade aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Osmanlı Devletinde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;-Matbaa kuruldu,- Ziraat Bankası açıldı,- Posta teşkilatı kuruldu.Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz? Elimdeki 60 tane fındığın 17 tanesini Melikeye, 18 tanesini de Aysuna verdim.Acaba elimde kaç fındığım kaldı? Bu ödevi dün bitirmiş olman...............Cümlesini en anlamlı hangi sözcük tamamlar? Bir cisme kuvvet uyguladığımızda, cisim­de aşağıdakilerden hangisi görülmez? Anne ve babanın, çocuklarının doğumu sebebiyle Allaha şükretmek için kestikleri kurbana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Kültürel öğelerimizle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. buyurmuştur.Yukarıda elinden ve dilinden emin olmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu.Atatürkün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı.Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilalinin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.Bu bilgilere göre, Atatürkün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi yanlış yazılmıştır? almanya- otomobil-Karadeniz- pilastik Hz. Muhammed (sav)in kabrine tertemiz gül bahçesi anlamına gelen ...............................adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? TÜRKSOY tarafından 2016da Türk Dünyası Kültür Başkenti aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? Çocuk Hakları Sözleşmesi nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Ses, ışıktan daha hızlı yayılır.(.....) Ses, tüm katılarda aynı hızla yayılır.(.....) Ortam sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar.(.....) Işık boşlukta yayılabilir, ses yayılamaz.(.....) Ses, dalgalar hâlinde ve her yöne yayılır. Tsai Lun (Say Yun) adında bir devlet görevlisi dut ağacı kabuğu, kenevir ve paçavraları suyla karıştırarak ince tabakalar şeklinde hamur hâline getirdi. Daha sonra bu hamuru kurutarak kâğıdı icat etti. Böylece.................. medeniyetinde kâğıt kullanılmaya başlandı.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ............. çocuk" cümlesi için hangi ön ad kullanılamaz? Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde -lik eki somut bir isim meydana getirmiştir ? Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız? Simya ile ilgili;I. Sınama yanılmaya dayalıdır.II. Teorik temelleri yoktur.III. Kontrollü deneyler yapılır.yargılarından hangileri doğrudur? –(4+x)–6x+12 = 5x–4 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hangi karışımı mıknatısla ayıramayız? . Yalnızlığımı, çaresizliğimi unutamıyorum.cümlesinde hangi ses olayı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı taşıyan bir fiil vardır? Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesine ne ad verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Türk edebiyatının ilk tarihî romanı aşağıdakilerden hangisidir? Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organlarınoluşturdukları yapıya ne denir? Terry : Whats your favourite lesson?Dave : English, because - - - -. Tanzimat edebiyatındaki ilk çeviri eser - - - -, çeviriyi yapan kişi ise - - - -Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I.Hücrelerin normalden fazla çoğalmasıdır.II.Günümüzde çok sık rastlanan bir hastalıktır.III.Kontrolsüz bölünen hücreler tümörleri oluşturur.IV.Hücrelerde kontrolsüz büyüme ve şekil bozukluğu görülür.Verilen özellikler hangi rahatsızlığa aittir? I- Şiddetli diş ağrısı çeken bir bireyin durumu II- Çok yüksek sesle müzik yapılan bir ortamda bulunan bireyin durumu III- 20 C de uzun süre kalan bir insanın fizyolojik durumu IV- Çok kısık seste konuşan arkadaşının sesini duymakta zorlanan birinin durumu V- Uzun süre aç kalan bireyin durumu Yukarıda verilenlerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir