S:1

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? sorunun cevabı "Yarın size" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Odasında top oynayan Roni, yaptığı gürültüyle alt kat komşusu HaticeTeyzeyi uykusundan uyandırdı.Roni, yukarıdaki davranışıyla komşuluk haklarından hangisini çiğnemiştir? göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 25 - A = 10 işleminde çıkan kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi doğru yazılmıştır? Bilinçli bir tüketiciden aşağıda verilen davranışlardan hangisi beklenir? Toplama sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Onlar basamağında 4, birler basamağında 6 olan sayı kaçtır? Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber ................., son peygamber ...................... dir. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın.Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. (Mehmet Akif Dizelerde aşağıdakilerden hangisine seslenilmektedir? Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çekmecenin gözü çok karışmış. cümlesinde altı çizili kelime ile hangisi yanlıştır? aşağıdakilerden hangisini ölçmek için santimetre kullanılması daha uygundur? Jack: What kind of a holiday do you plan to have?Tom: - - - - , so Im planning to have a beach holiday this year. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Olguların saptanması $ Gözlem $ Hipotez $ Deney $ Kuram $ YasaYukarıda verilenler hangisinin aşamalarıdır? I. Tren raylarının kışın büzülmesiII. Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılmasıIII. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesiVerilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir? Aşağıda verilenlerden hangisi yörelere ve bölgelere göre farklılık gösterir? kitap ile kitaplık arasında bir anlam ilişkisi vardır.Aşağıdaki sözcük guruplarının hangisinde böyle bir anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? İlk davranışı, düşünmeye zaman bile bulamadan çocuğu arayıp ona parasını vermek olacaktı.Ama, tüm çabaları boşa çıkmış, ona bir türlü rastlayamamıştı.Ben bir sefilim! diye haykırarak kendisini suçladığından, gerçekten bir sefil olduğunu da algılayacaktı. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir? Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur? Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Aşağıdakilerden hangisi politeist inanca sahip dinlerden biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? İncir adı yurdumuzda hangi ilimizle özdeşleşmiştir? Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Hafta sonu sabah saat 08.15 bisiklet sürmeye başlayan bu aile 135 dakika bisiklet sürüyor. Bisiklet sürmeyi bitirdiklerinde saat kaç olmuştur? Sadece sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklere ne ad verilir? Okula gidiş gelişlerimizde yani okul yolunda dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Yukarıdaki cümlede altı çizili ve koyu yazılı ifadenin kullanım amacı hangisidir? Arifenin kütlesi 45 kgdır. Kerimenin kütlesi Arifenin kütlesinden 3 kg 700 g fazla olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı ne kadardır? Aşağıdaki bitkilerden hangisi su içinde yetişmesine rağmen, başakları olgunlaşıp hasat işlemi bitinceye kadar kurak bir döneme ihtiyaç duyar? Kevser suresinde aşağıdaki ibadetlerin hangileri ifade edilmiştir? Kuran-ı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinde Yunus Emreyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Para biriktirmek size hangisini çağrıştırır? Hıristiyanlığın kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Ama kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamdan önceki Mekke toplumundaki inanç yapısıyla ilgili yanlış bir ifadedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir