S:1

Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir:
- Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu.
Yavru martı yalnız kalınca ne düşündü?

Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir: - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Yavru martı yalnız kalınca ne düşündü? sorunun cevabı "durumunu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kanun ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yemeklerden sonra ve yatmadan önce aşağıdaki kişisel temizlik ve bakımlardan hangisini yaparız? Kasa içerisindeki donanım parçalarının elektriğini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? I – Mahalle muhtarını seçmekII – Sınıf başkanını seçmekIII – Okul temsilcisi seçmek Yukarıda verilenlerden hangisi okuldaki demokrasi uygulamalarına örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı inanç türlerinden biridir? Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir? Amcamın 12 inek , 65 keçisi var. Bu hayvanların göz ve ayak sayılarının toplamı kaçtır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz(.....) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır. (.....)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(.....)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(.....) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. (.....) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasanın bazı maddeleri şunlardır:• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.• Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir. Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? Hangisi sağlıkla ilgili bir araçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özneyüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir? Ayrıt uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ...................... oluşturan bireyler arasında ..................... bağı bulunmaktadır. Bu nedenle bireyler arasında çok sıkı ilişkiler mevcuttur.Bu metin, sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileriyle tamamlanmalıdır? Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplum üzerinde etkiye sahip sosyal bilimlerden biri değildir? Süresi içerisinde hatalı malı değiştirmeyen satıcıları ......................................... şikayet edebiliriz.Yukarıdaki cümle aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet sonrası destanlar arasında yer alır? Ramazan ayında minarelerin arasına asılan ışıklı yazılara ne denir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Graham bell neyi icat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Ses kirliliğinin insan ve çevreye çeşitli olumsuz etkileri vardır.Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonucu görülmez? Hangi sözcük doğru yazılmıştır? XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüş, Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde duygu ve dü-şüncelerini sade Türkçe ile halkın anlayabileceği tarzda söylemiş bir şairdir. İlahi adı verilen şiirlerinde Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. Risaletün Nushiyye adlı bir eseri vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Ocaklarının yaya birliklerinden değildir? 2 ton 120 kg gelen bir kamyon tartılıyor. 300 kg'lık yükünü boşalttığında, kamyon kaç kg gelir? Aşağıdakilerden hangisi dört kenarlıdır? Bir ay kaç gündür? Aşağıdakilerden hangisi alışveriş tamamlandığında edilen dualardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşmasının maddelerinden biri değildir? Çiçekçide 60 tane gül, 25 tane karanfil vardı. Çiçeklerden 56 tanesi satılmış. Kaç tane çiçek kalmıştır? Atatürk Montesquieunün ‘Bir milletin müziğine önem verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olmaz. sözünü okudum ve kabul ettim. demiştir.Atatürkün bu sözünün; I. Musiki Muallim Mektebinin açılmasıII. Ankara Devlet Konservatuvarının açılmasıIII. Darülelhanın yeniden açılmasıverilen gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 12. yy da bütün cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir kuvvetle çekildiğini söyleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır? Gazete, dergi, radyo ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime ........ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çöl biyomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (-1) + (-5) . (-2) - (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir