S:1

ÖĞRETMENİMİZ
Yukarıdaki kelimede kaç tane hece vardır?

ÖĞRETMENİMİZYukarıdaki kelimede kaç tane hece vardır? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
24' ten bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Selam kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? Haccın fazlarından olan “Vakfe” hangi seçenekte tanımlanmıştır?A) Kurban Bayramından bir gün önce Arafat denilen yerde bulunmakB) Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmekC) Hacerü’l-Esved denilen taşı selamlamakD) Kabe’yi tavaf etmek Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allah’ın sıfatlarından hangisine aittir? 3,  7,  11,  15,  A,  23,  B,  . . . .Sayı örüntüsünde B yerine yazılacak sayı A yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir sınıf öğretmeni, mevsimler konusu ile ilgili aşağıdaki etkinliği tasarlamıştır:•  Öğrencileri dört gruba ayırmış,•  Sınıfın dört köşesine birer masa yerleştirmiş,•  Masaları kış, ilkbahar, yaz, sonbahar olarak adlandırmış,•  Her grubun, masaları gezerek o masadaki mevsimle ilgili bir resim yapmalarını ve o mevsimin özelliklerini masadaki deftere yazmalarını belirtmiş,•  Son olarak her grubun sırayla masaları gezerek arkadaşlarının eksik bıraktığı işleri tamamlamalarını istemiştir.Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden biridir? Son Osmanlı Mebusan Meclisinde hangi kararlar alınmıştır?    4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir? Aşağıdakilerden hangisi bir istektir? "287.456"Yukarıdaki altı basamaklı doğal sayıda hangi rakamın bulunduğu basamağın, basamak değeri en büyüktür? “Akif sabaha kadar uyudu.” Cümlesinde kaç hece vardır?  5542 İl İdaresi Kanun’a göre Vali idare şube başkanlarını heyeti ile yılda en az kaç defa toplanır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulların bize katkıları değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Peygamberlerin hayatlarının Kur’an-ı Kerim’de anlatılmasına ne ad verilir? Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin insanları öncelikle uyardığı konulardan biridir? DNA molekülü ile ilgili;I. Kalıtsal bilgiyi depolar.II. Hücre yönetimini sağlar.III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? Aras’ın yaşı 2 onluk ve 4 birlikten oluşuyorsa Aras kaç yaşındadır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor? Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçen sözlerden biri değildir? What did Mark do in İstanbul? 27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Tüm hak ve özgürlüklerin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur? “Bilgiye ulaşılmasını, bilginin depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan; iletişim ve bilgisayar uygulamalarını kapsayan tüm teknolojilerdir.” Yukarıda aşağıdaki maddelerden hangisini açıklamaya çalışılmıştır? If we had watched the news,……..….  Aşağıdakilerden hangisi 5'in katlarından değildir? Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında vermeleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir? Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?  “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen ona (kötülüğe) en güzel davranışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düşmanlık olan kimse sana samimi bir dost oluvermiş!” (Fussilet suresi, 34. ayet)Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına uygundur? Toplumsal yaşamda bireylerin tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen kurallardır. Toplum üyelerinin bu kurallara uygun davranması toplumdadüzeni sağlar.Bu kurallara sosyoloji’de hangi isim verilmektedir? Aşağıdaki eklerden hangisi, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfi, sesli harf ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaz? Dört yüz on dört sayısının rakamla yazılışı hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir