S:1

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kanal Cephesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar? Tarih boyunca sanatkârların kalpleri kadar kalemlerini, fırçalarını da harekete geçiren sevinçten çok keder olmuştur. Bir sevgilinin vefasızlığı veya ölümü, millî bir felaket, evlat acısı, ayrılık, gurbet; romancıya, bestekâra şaheserler yarattırdı. Gurbette, hasrette, sıkıntıda oldukları zaman çok güzel eserler verenlerin; vatana, sevgiliye, refaha kavuştuktan sonra sustukları çok görülmüştür.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. Bir öğretmen ne kadar çok duyu organına hitap ederse o oranda etkili bir öğrenme olur.Buna göre aşağıdaki öğretim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha etkili öğrenme gerçekleştirir? Hamza çok sevdiği Kudret ile evlenmek ister ancak hamza'nın ailesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Hamza ise ailesini dinlemez kudret ile evlenir ve kudretin ailesinin yanına yerleşir.Hamza ve Kudretin yaptığı evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadığı mahallenin krokisini çizmek isteyen Azranın aşağıdakilerden hangisine sahip olması işini kolaylaştırır? Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir: - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Ona dirlik vermeyen kimdir? Yiğitliği ve cesaretiyle tanınan hangi iki sahabenin Müslüman olması diğer müslümanlara moral kaynağı oldu? Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir? İlk resmi Türkçe gazete hangisidir? İlk çağlarda yaşayan insanların;1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları2- Ateşi kullanmış olmaları3- Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmalarıyukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir? Canlılarda günlük, aylık, yıllık döngüler halinde tekrarlanan davranışlara ne denir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu zararının tespit edilmesinde;I. transfer niteliğindeki giderlerde yersiz ödeme yapılması,II. mal alındıktan, iş veya hizmet yaptırıldıktan sonra ödeme yapılması,III. iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,IV. mevzuatında öngörülmediği hâlde ödeme yapılmasıdurumlarından hangileri esas alınır? I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur. Buna göre;I. Bölgesel dengesizliğin giderilmesiII. Ulusal kalkınmanın sağlanmasıIII. Özel sektörün devre dışı bırakılmasıhedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Araplar arasında ilk doğan erkek çocuğun ismi babasına künye olarak verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin künyesidir? Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Domuz gribi salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinde aksamaların yaşanmasıII. Deli dana hastalığı nedeniyle kırmızı ete olan talebin azalmasıIII. Deniz ürünlerinin dondurularak taşınmasıYukarıdakilerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek olarak gösterilemez? İnsan ne kadar bilgili olursa olsun karşısındaki kişi onu anlamıyorsa bilgisini aktaramaz.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? 50'den başlayıp geriye doğru 2'şer ritmik sayarken 7. sırada hangisini söyleriz? Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 80 L meyve suyu 250 mL lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız? "Ali dede iyice yaşlanmıştı." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Savaş kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sümerler dönemindeki bilginler Ay ve Güneş tutulmasını, Ay yılı takvimini hesaplamışlardır. Güneş sistemindeki beş gezegeni ve burçları bulmuş, Ziggurat adı verilen tapınakları birer gözlem evi olarak kullanmışlardır.Yukarıdaki bilgiye göre, Sümerlerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? My favourite actress is Jane Smith. She was born in 1978 in New York. She has long wavy red hair and green eyes. Shes interested in fashion. She prefers casual clothes and she likes wearing accessories like earrings and belts. Shes sociable and has a charming personality. She often says her job is fun but very tiring. She cant go out with her friends at night because she works long hours.What does she like wearing? Haydar evinin tadilatında boya işleri için 2451 TL, tesisat işleri için 1780 TL ve parke işi için 2129 TL para harcıyor. Toplam kaç TL para harcamıştır? Asyanın ve Avrupanın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? Geleneksel çocuk oyunları nasıl ortaya çıktığı konusunda düşüncelerini paylaşan çocuklardan hangisinin sözleri doğrudur? Sağa sola çarparak uçan ve bir türlü denge- sini sağlayamayan kuşun hangi organı zarar görmüştür? kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur? Peygamberimizin ... Ey Allahın kulları! Hepiniz kardeş olunuz. öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir? Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? • İki karşıt önermeden birinin yanlışlığı diğerinin doğruluğunu gerektirir.• A aynı zamanda B olamaz.Verilen özellikler aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine aittir? Gülen Adaʼnın nerede başlayıp nerede bittiği hiç bilinmezdi. Çünkü adanın kıyıları ve bağrı, deniz altı ma-ğaralarıyla ve dehlizleriyle oyuk oyuktu. Adanın deniz altındaki koridor ve tünellerinden giren dalgaların suları birbirine bir şeyler fısıldayıp anlatırlardı. Sular iç içe ebemkuşakları yaparken ürkek çığlıklar duyulurdu.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nasr suresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir