Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretininyanması neyi bildirir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretininyanması neyi bildirir? sorunun cevabı "Öğrencilerin indirilip bindirildiğini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda yazılan Kuran-ı Kerim’in özelliklerinden kaç tanesi doğrudur? 1- Son kitaptır2-  Arapça yazılmıştır3-  İlk kutsal kitaptır4-  Tüm insanlara gönderilmiştir Bölen 7, bölüm 3, kalan 2 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Bir bakkal 27 kg olan bir teneke peynirin 9 kg 400 g ‘nı satıyor.Buna göre bakkalda kaç kg ve kaç g peynir kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir? • “Anadolu’nun İbn-i Sina’sı” olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.• Konya’da medrese öğreniminden sonra Mısır’a giderek el-Ezher’de din bilimleri öğrenimi görmüştür.• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısır’ın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısır’ın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.• Aydınoğlu İsa Bey’in daveti üzerine Aydın’a gelmiş ve Selçuk ile Birgi’de kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı “Şifaü’l-Eskâm ve Devâü’l-Alâm” adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir ağaç fidanının zamanla uzama miktarı arasında y=30x+60 doğrusal ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi kelimeye "-e" getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? (1) Çay, dört yaşından başlayarak ürün veren bir bitkidir. (2) Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek düzeye ulaşır. (3) Ayrıca çay dayanıklı bir bitki oldu- ğundan doğada birkaç asır yaşar. (4) Yeter ki bakımı iyi yapılsın.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken neyi amaçlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Bir terzi elindeki 8 m 75 cm kumaşın 2 m 56 cm‘ si ile gömlek dikiyor. Kalan kumaşın 2 m 47 cm‘ si  ile ceket dikiyor. Terzinin elinde ne kadar kumaşı kalıyor?