Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bilgisayarın çalışabilmesi için gerekli olan programlara ne denir.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bilgisayarın çalışabilmesi için gerekli olan programlara ne denir. sorunun cevabı "Yazılım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden biri değildir? “9A4” üç basamaklı bir doğal sayıdır. A’nın basamak değeri 30 ise “A” yerine hangi rakam yazılmalıdır? Derste Ramazan ayını anlatan bir öğretmeninaşağıda vermiş olduğu bilgilerden hangisi buay ile ilgili değildir? “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya Allah katında has mükafatları vardır…” (Bakara suresi, 262. Ayet)Bu ayette zekatın hangi yönüne dikkat çekilmektedir? Müzik ile edebiyatın aynı sanat kategorisinde yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?   Atatürk’ün özelliklerine uymayan seçenek hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’ninHz. Muhammed (sav.) ile evlenmesinin bir gerekçesi olarak gösterilemez? Rasyonalizm sadece bilginin kaynağına ilişkin bir kuram değildir. Bu kuram aynı zamanda bilginin imkanı, sınırları değeri ve doğruluğun ölçütleri gibi temel epistemolojik sorunlara ilişkin de köklü ve iddialı çözümleri içerir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonalist bilgi kuramının temel tezlerine uygun bir yargı değildir? Aşağıdakilerden hangisi Büyük – Küçük Harf geçişini yapmaya sağlayan klavye tuşudur? “Gelmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “izlemek, takip etmek” anlamında kullanılmıştır?