S:1

Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?

Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? sorunun cevabı "Casus yazılımları bilgisayarımıza kurmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bulutlarda biriken su damlalarının yeryüzüne inmesine ne denir? • Sıcaklık değerlerinin gün içerisinde değişmesine bağlı olarak yer değiştirirler.• Oluşumlarında kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması da etkili olmuştur.Yukarıda özellikleri verilen rüzgar türü hangisidir? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Ege bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Aşağıdaki atıklardan hangisi doğada parçalanmadan yüz yıllarca kalabilir? Bir manifaturacı 45 m olan perdelik kumaşın sabah 200 dm sini, öğleden sonrada 400 cmsini satmıştır. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi trafik eğitiminin amaçlarındandır? Mercimek-un karışımını hangi yöntemle ayırabiliriz? Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allaha yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.Bu hadis, Hz. Muhammedin (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna göre harflerin sayı değerleri toplamı hangisi olabilir? A7C + 3B4 849 Hücresel yapı ile ilgili,I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir.II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? The tickets - - - - by my secretary tomorrow. Bir yerde aşağıdaki topraklardan hangisinin yaygın olarak bulunması o yerde akarsuların biriktirme faaliyeti yaptığına kanıt olarak gösterilebilir? Doğal ortama en çok zarar veren aşağıdakilerden hangisidir? 2 yıl 1 ay kaç gün yapar?(1 ay 30gün olarak alın) Bir bitkinin;1. Yaprağı2. Meyvesinin çekirdekleri3. Tohumunugibi yapılardan hangileri toprağa ekilirse eşeyli bir üreme örneği görülür? Aşağıdakilerden han bildirme yazılarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarından korunmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz? Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Hangi seçenekte verilen besinleri tüketirsek kemiklerimiz,dişlerimiz sağlıklı olur? 1 kg + yarım kg = ............gram eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumludur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi önem belirten ifadelerden biri değildir? Mustafa Kemal Paşaya Sakarya Meydan Savaşı öncesinde başkomutanlık görevi verilmiştir.Başkomutanlık yetkisi ile TBMMye ait olan yetkiler geçici olarak Mustafa Kemale verilmiştir. Böyle bir yetkinin milli egemenlikle çelişmesine rağmen Mustafa Kemale verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Osmanlı Devletini İngiliz mandası yani hâkimiyeti altına almayı amaçlamıştır. Tek kurtuluş yolunun İngiliz hükûmetinin isteklerine boyun eğmekle olacağını halka yaymaya çalışmıştır.Cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında;I. teslimiyetçilikII. milliyetçilikIII. bağımsızlıkIV. mücadelecilikanlayışlarından hangilerine göre hareket ettiği söylenebilir? "Onu görünce, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? 1. insanları mutlu ediyorsa2. mutlu olursunuz3. yaptığınız iş4. siz deNumaralanmış sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu- rulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Kütlenin ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir? Perde sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Resmi yazışmalarda yazı alanı için sayfa kenarı kaç cm boşluk olmalıdır? Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslana ait değildir? İnsanın, iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütününe ......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kareli bir zeminde B noktası C noktasının 2 birim solunda 1 birim yukarısındadır. A noktası da B noktasının 2 birim solunda 3 birim aşağısındadır.Buna göre, A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? • Kaynaklardan, hükümlerin nasıl çıkarılacağını belirler.• Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını gösterir.• Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu ortaya koyar.Bazı özellikleri verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? The child needs - - - - operation on his chest. Aşağıdakilerin hangisi deyimdir? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerdenEteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakAğır sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? Mert : Have you decided what to do in the future?Hasan : Yes, I have. ............................ 1. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları sabittir.2. Buharlaşma sadece kaynama sıcaklığında olur.3. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir