S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir zararlı yazılım çeşidi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bir zararlı yazılım çeşidi değildir? sorunun cevabı " Combofix" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir? Paul : What do you do in the evenings?Can : I do my homework and listen to classical music. Do you like classical music?Paul : - - - - . Its fantastic. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı kelimelerdir? Aşağıdaki devletlerden hangisi ismini kurulduğu şehirden almıştır? Kas ve kemik gelişimimiz için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanın sağında ve solunda bulunan melekler aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir? Kimse ................. Cümlesi hangi fiil ile tamamlanamaz? l. Latin harflerinin kabulüll.Medeni kanun`un kabulülll. Soyadı kanunu`nun kabulü lV. Medreselerin kaldırılmasıYeni türk devleti`nin ilk yıllarında ğerçekleştirilen yukarıdaki ikılaplardan hangileri eğitim alanında yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi muhtarların görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? 1-bahçesine2- diktik3-evimizin4-çiçekYukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için nasıl sıralamalıyız? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Ablam, 2 yıllık bir kursa katıldı. Ablamın kursu kaç hafta sürmüştür? ‘‘Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır.Açıklaması verilen kavram aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır? Bir hecede en fazla kaç ünlü bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir