Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru e-posta adresi hangisidir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru e-posta adresi hangisidir ? sorunun cevabı "ozlemyilmaz123@hotmail.com.tr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz?  Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptıkları anlaşma hangisidir? 4 bütünden kaç eş yarım elde edilir? They have just .................... the train. They have to take a taxi.A) stoppedB) boughtC) missedD) drawn Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Günde 12 saat çalışan bir işçi 2 günde kaç dakika çalışmış olur? Aşağıdaki maddelerden hangisi koklayarak tanıyabileceğimiz maddelerden değildir ?     “ Orada ne var ?” cümlesinde ismin yerine soru yoluyla tutan kelime hangisidir ? Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Vaka (olay); tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî vb. konularda kısa sürede olan gelişmelerdir. Aşağıdakilerden hangisi vakaya bir örnektir? (5x10)+(2x100)+(8x1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? I. Eserde adaleti, aklı saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar sembolik olarak anlatılmaktadır.II. “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eserde ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmıştır.III. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan eser aynı zamanda dilbilgisi bilgileri ve dönemin kültürü ile ilgili bilgi edinmemizi sağlamaktadır.IV. Eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi işlenerek öğretici bir üslupla erdemli ve ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmış ve tasavvufi anlayışın ilk adımları atılmıştır.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış açıklamalardan birine ait değildir?