S:1

Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir?

Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir? sorunun cevabı "Forum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldikBu durumun,I.   Basılan kitap sayısında artış yaşanmasıII.  Kitapların daha ucuza mal edilmesiIII. Bilgi seviyesinin yükselmesisonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir? Denklemi y = 10 olan doğrunun y eksenini kestiği noktadan, eğimi 2 olan bir başka doğru geçmektedir. Bu doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?  Dört rekat kılınan aşağıdaki sünnet namazlardan hangisinin ilk oturuşunda salli ve barik duaları okunmaz? Kapodokya hangi ilimizdedir? Hi! ..................... ?I am from Turkey.Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere ne gelmelidir? I. Ne güzel bir manzara bu böyleII.  Kendime bugün güzel bir ziyafet çekeceğimIII. Sessiz olun artıkIV. Bu ilacı her gün kullanmalısınNumaralanmış cümlelerden hangilerinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir? 3 metrelik yolun 1 metre 40 santimetresini yürüdüm. Geriye kaç santimetrelik yolum kaldı? I live in forest and eat the leaves of the trees. I have a long neck and I four legs with a tail. Who am I? İnsanın inancı gereği Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her iyi iş ve faydalı davranış ibadet sayılır.Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?  Yarım kilosu 35 tl olan fındıktan 7 kilo alırsak kaç lira ödemiş olacağız? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.(....) Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.(....) Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.(....) Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.(....)  Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sonuna dipnot konulmasının amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir? İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir. Aşağıda  verilen  özelliklerden hangisi sadece memeli canlılara özgü olup diğer omurgalı hayvanlarda görülmez? Enerji iletim hızı,I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin kalınlığıfaktörlerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi ekran çeşitlerinden değildir? When I was eighteen, I - - - - ride a motorcycle. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin yardımcı bezlerinden birisi değildir? Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.(...) Beş basamaklı en küçük doğal sayı “on bin’’dir.(...) Rakamlar 9 tanedir.(...)  67015 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22 dır.(...) Eksileni bulmak için fark ile çıkanı toplarız.(...) Beş basamaklı en küçük çift sayı 99 999 dur Ekononmik faaliyetler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? Bir top kumaş 27 m ise 12 top kumaş kaç metredir? Klasörlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgililerden hangisi yanlıştır? Hangi sayı örüntüsü beşer artmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeye örnek gösterilemez?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? Lisa  :Excuse me! Is there a mall near here?Susan :Yes, there is one nearby. Go along this street. Take the first turn on the left. You can’t miss it.Lisa  :Thank you very much.Susan :- - - -. A(8, 6) noktası, denklemi -3x + ay - 6 = 0 olan doğrunun üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? Haritayı krokiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Bir şişeye 5 bardak su konulmaktadır. Bir damacanaya ise 9 şişe su konulmaktadır. Bir damacanaya kaç bardak su konulabilir? 1 düzine şekere 5 tane şeker eklersek kaç tane şeker olur?  35' ten başlayıp 5'er sayarken 7.sırada hangisini söyleriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir?  20 ve 32’ nin ortak bölenleri toplamı kaçtır? “I live in India.”  Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir