S:1

Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer
gözümün önünden geçti.cümlesinin ögeleri
aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer gözümün önünden geçti.cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Özne-Zarf tümleci- Dolaylı tümleç -Yüklem              " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Ramazan ayında Yatsı ile vitir namazı arasında kılınan 20 rekat olan ve kılınması sünnet olan bir namazdır. Bu namaz hangisidir ? Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 almıştır. Notlarının ortalamasının 70 olması için Elifin üçüncü yazılıdan kaç alması gerekir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir siviltoplum kuruluşudur? Adalet terazisi olarak bilinen, öbür dünyada insanların amellerinin tartılacağı teraziye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir? Allahın emrettiği; belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne adverilir? Aşağıdakilerden hangisinin kökü fiil değildir? Karbonhidratlar fazla tüketilirse ...................................... sebep olur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Türki Cumhuriyetler-den biri değildir? Kör kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır? Şekli daire biçiminde olan trafik levhaları ne ifade eder? Hangisi yönetim birimlerinden değildir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sözcükler,mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Hz. Muhammedin insanlara namaz, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklaması onun hangi yönüyle ilgilidir? Bireylerin üyesi olduğu grup içinde doğal olarak elde ettiği yetkiye ne ad verilir? Namazda ayaktayken Kurandan sureler okumaya ne denir? • Almanyanın Versay Antlaşmasını yürürlükten kaldırmak istemesi,• İtalyanın I. Dünya Savaşında ulaşamadığıamaçlara ulaşmak arzusunda oluşu,• Japonyanın Uzak Doğuda sömürgelerinin sayısını çoğaltmak istemesigibi durumların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? 13 kişilik bir sınıf listesinde Ayşe baştan dördüncü sıradadır. Ayşe ile Ali arasında 3 kişi vardır.Buna göre Ali listede sondan kaçıncı sıradadır? Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş, dünya ve ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir? 2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır? Sağlıklı gelişmek için hangisini yememeliyiz? Akünün elektrolit seviyesi nasıl olmalıdır? Oğuz adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Orhan Bey, Bursanın fethinden sonra Rumlara şehri teslim etmelerinin sebebini sorduğu zaman onlardan şu cevabı aldı:- Sizin devletinizin günden güne büyüdüğünü ve bizim devletimizin zayıfladığını anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bizi anmadıklarını gördük. Biz de bu rahatlığa heves ettik.Rumların cevabı, Osmanlının kısa zamanda büyümesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 100 m2 lik bir tarlanın 19,258 m2 sine patates, 26,148 m2 sine domates geri kalanına biber ekilecektir?Biber ekilen alan kaç m2' dir? Bir toplama işleminde toplam 5570 ve toplananlardan birisi 3961 ise diğer toplanan kaçtır? 0 , 3 , 4 , 5 , 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük sayı ile 5 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Bize günümüzde basit gelen bazı buluşlar, yapıldığı dönemde insan hayatını kolaylaştıran büyük gelişmelerdi.Aşağıdakilerden hangisi buna iyi bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi akyuvarların özelliklerinden biri değildir? Ahmetin yaşının 4 katının 6 fazlası 48den büyüktür.Buna göre Ahmetin yaşının en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem hastalığı değildir? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 2,7m ile 52cm arasında değildir? Kemosentetik canlıların tümünde;I. Prokaryot yapılı olmaII. CO2 tüketmeIII. Fotofosforilasyon ile enerji üretmeIV. Hücresel solunum yapmaverilenlerden hangileri ortaktır? Ülkemizde vatandaşlar yargının kararlarına güvenirler, hatta devletle olan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde bile devletin mahkemelerine başvururlar. Bu duruma, mahkemelerin hangi özelliği neden olmaktadır? Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerede kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir