S:1

Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Biyolojik tepkimelerin tümü dehidrasyon tepkimesidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Hz. İbrahim halkın şehirden uzaklaştığı bir günde en büyük put dışındaki bütün putları kırar ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Halk şehre döndüğünde şaşırır ve Hz. İbrahimi putları kırmakla suçlar. Hz. İbrahim şöyle cevap verir: Belki de şu en büyükleri kırmıştır, ona sorun. Hz. İbrahim neden putları kırdığı halde böyle bir cevap vermiştir? Ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır? Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ..............denir.Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? cam ile ayna sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Türkiyenin nüfus artış hızı 1985 yılından sonra düzenli bir azalma eğilimi göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? Hangi cümledeki altı çizili sözcük farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına örnek vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık alan personelin çocukları için alacağı çocuk yardımı gösterge rakamı nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi yalıtkan değildir? • M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çinin büyük filozofu ve din kurucusudur.• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına inanmıştır.Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.(......) Ses teknolojisi, Graham Bellin telefonu icat etmesiyle başladı.(......) Thomas Edisonun icat ettiği fonograf, sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağladı.(......) İşitme cihazı, sesin şiddetini arttırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılır.(......) Yüksek ses insanlarda baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik, geçici işitme kaybı yapmaz. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanılması yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Kuranı Kerimin ikinci suresidir. Medinede inmiştir. İki yüz seksen altı ayet olup Kuran-ı Kerimin en uzun sûresidir.Yukarıda bahsedilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların evde yapabileceği işlerdendir? Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Teyzem 57 bardağı eşit bir şekilde 3 rafa yerleştiriyor. Her rafa kaç bardak koymuştur? Kuran-ı Kerim ..............yılında .........ayında..............gecesinde indirilmeye başlanmıştır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Soğuk kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? % 36 kârla satış yapan manav satışlardan sonra elektronik terazisinin % 25 fazla gösterdiğini fark etmiştir.Buna göre manavın gerçek kârı yüzde kaçtır? Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi bazı canlılar tarafından gerçekleştirilir? She is a doctor. Cevabını veren birisine ne sorulmuştur? Okul pencerelerinde çift cam kullanılmasında hangisi amaçlanmıştır? Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamberimizin çevre duyarlılığı, doğayı sevmesi ve koruması kapsamında değerlendirilemez? Devlet, vatandaşlarının dini öğrenme taleplerini karşılamak için çeşitli imkânlar sağlamakla görevlidir.Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konuda doğrudan sağladığı imkânlardan biri değildir? Evlenmesi Ticaretle uğraşması çarşı ve pazara gitmesi Peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir? Oruca başlama zamanını ifade eder. Bu vaktin girişinden sonra oruçlu kişi oruç açma zamanına kadar bir şey yiyip içemez. Yukarıda neyin tanımı verilmiştir? Windowsta yardım menüsünü açan tuş hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslamı tebliğ ederken izlediği yöntemlerden biri değildir? Hangi seçenekteki rakamların tümü tek hecelidir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve ................................... arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara ne denir? Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır? boyunca – bütün – şarkı - yaz – söylemiş Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir tümce oluşturursak en sondan bir önceki sözcük hangisi olur? Evin yapımı bitmişti. Kapı ve pencereler boyandı. Döşemeler yapıldı, duvar kâğıdı işi halloldu ve perdeler asıldı. Eşyalar teker teker yerleştirildi. Bir koltuk takımı, yatak, birkaç sandalye ve masa... Eniştem, içine ıvır zıvır koymak için güzel bir çekmece yaptı. Ev, artık içinde yaşanabilir hâle gelmişti.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Her birinin kütlesi 30 kg olan 48 çuval pirinci 2 kilogramlık paketlere koyan satıcı, kaç paket pirinç hazırlamış olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir