Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardanhangisi yapılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardanhangisi yapılır? sorunun cevabı "Buji " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Milli Bayramlarımız-dan birisi değildir? 102 x 100 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisinde birinci kişi ağızdan anlatım tekniği kullanılmıştır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem özel ad hem de tür adı olarak kullanılmaktadır? Sevgili Canip Bey,Cevabınızı almadan ben yazıyorum. Size bir önerim var, kanılarımız pek yakın olduğu için hemen kabul edeceksiniz sanırım. Bakın ne? Biraz açıklayayım: Edebîhayattan nefret ediyorum! Bu nefretim edebiyattan çok dile karşıdır. Batı edebiyatını biraz tanıyanın bu nefretten kurtulması imkânsızdır. Bu dili, zaman vebilinçli çalışmalar geliştirecektir.Bu mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayet’el Kürsi’nin anlamı içerisinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan değildir ?  Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değiştirmesine örnektir?  Hz. Muhammed’in (sas) soyu aşağıda ismi verilen hangi peygambere dayanmaktadır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Peru’da insanların bir böüüokyanus kıyılarındabir böüüde dağık bögelerde yaşıyor. AmazonYağur Ormanları böüüdeyse farklı dilleri konuşnve ilkel koşllarda yaşyan kabileler bulunuyor.Bu metinde “Peru’da yaşyanlar” ile ilgili aşğıakilerdenhangisine değnilmemişir?