S:1

Aşağıdakilerden hangisi, grup halinde yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?

Aşağıdakilerden hangisi, grup halinde yürürken uyulması gereken kurallardan biridir? sorunun cevabı "taşıt yolunun gidiş yönüne göre solunda yürümek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
...O (Muhammed), Allahın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. (Ahzâb suresi, 40. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisinde laikliğin tanımı doğru bir şekilde verilmiştir? Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 42+ 44+ 46 + 48 + 50 + 52 + 54 İşleminin sonucu kaçtır? Kuran-ı Kerim ilk defa kim zamanında çoğaltıldı? Osman 9 yaşındadır. Ailesi onun okumasını istemediği için okula göndermiyor. Yaşıtları gibi okula gidemeyen Osman ayakkabı boyacılığı yapıyor. ailesi Osmanın hangi hakkını elinden alıyor? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? Toprağın türü her yerde aynı değildir, bölgeden bölgeye değişir. Tarım alanlarında yetiştirilen ürünler de toprağın özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin çay, asitli toprakta; arpa, kumlu toprakta; patates ise humuslu toprakta daha iyi yetişir. Bu yüzden hangi toprakta hangi ürünün daha iyi yetişeceği araştırılmalı ve toprak, en iyi ürünü verecek şekilde kullanılmalıdır. Bunu yapmak için de öncelikle arazinin kullanım planlaması iyi yapılmalıdır.Bu parçada tarım faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Avrupa Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15 veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareketi sağlayan yapılardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın yasakladığı davranışlardan biridir? (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir? Dünya üzerindeki bir yerin yer altı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine özel konum denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumuyla ilgisi yoktur? Tek bir doğal sayının birler basamağı kaç olabilir? 70e yakın olan sayıların en büyüğü hangisidir? Artık ilkbahar geldi. cümlesi için hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların yerini belirten bir sıfat vardır? Aşağıdakilerden hangisi meyve adıdır ? AllahınHer canlıya merhamet eden , şefkatle davranan anlamındaki ismi hangisidir? Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın şeklini belirten bir sözcük kullanılmıştır? I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. Müzdelife de vakfe ne zaman yapılır? Yüzümü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimde sol kolum hangi yönü gösterir? Yediğimiz besinlerin tadının alınması ağızda başlar.Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumu sağlar? I. Tanzimat Edebiyatında eski şiirin yani divan şiirinin temsilcisidir.II. Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış, bu yönüyle Tevfik Fikreti ve Mehmet Akifi etkilemiştir.III. Sade bir dil kullanmış, heceyle de şiirler yazmıştır.IV. R. Mahmut Ekremin ʽʽZemzemeʼʼ isimli eserine ʽʽDemdemeʼʼ adlı yazılarıyla karşılık vermiştir.V. Tiyatroya yaptığı katkılarıyla geniş halk kitlelerini tiyatroyla buluşturmuştur.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Muallim Naciye ait değildir? I. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve söz sanatları, şekil bakımından çok fazla yenileşemeyen Tanzimat şiirinde de kullanılmıştır.II. Tanzimat şiirinin ikinci döneminde sosyal konular ikinci plana atılarak metafizik düşünceler, insanın iç dünyası ve aşk öne çıkarılmıştır.III. Tanzimat Dönemi şiiri, devamı olduğu Sebk-i Hindi akımının yanı sıra Batıdan da sembolist şiirin ilkelerini benimsemiştir.IV. Tanzimat Dönemi şiirinin toplumcu olması, konu yönüyle zengin olması divan şiirinden ayrılan en belirgin özellikleridir.V. Medeniyet, kanun, hak, adalet, vatan, hürriyet, devletin görevleri gibi soysal ve siyasal konular Tanzimat şiirinin başlıca temaları olmuştur.Tanzimat şiirinin yukarıda sıralanan özelliklerinden hangisinde bir bilgi yanlışı görülmektedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hzdir? Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi şiirde çağrışımın işlevi için söylenemez? 3 düzine bardağın 7 tanesi kırıldı. Geriye kırılmayan kaç tane bardak kaldı? Mezopotamya çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek tarihin bilinen ilk alfabesini (HARF YAZISI) bulan uygarlık hangisidir? Deniz 9 saat çalışmış ve eve geldiğinde saat 17.00 olmuştur.Deniz işe başladığında saat kaç olmuştur? 10707 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalındığında yolun hangi kısmından yürünmelidir ? Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.Aşağıdakilerden hangisi, parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir? Nazlı ve Halil ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir