S:1

Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir.

Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?


Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir. Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Etkileyicilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir? Kuvvet bir cisimde şekil ve yön değiştirebilir.Aşağıdakilerden hangisinde şekil değişikliği yaşanmaz? Lale Devri'nin padişahı aşağıdakilerden hangisidir? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ? İhtiyaçlar alınırken,I. En pahalısı alınmalıdır. II.Bütçemize uygun alınmalıdır. III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Allahu Teâlanın anne-baba ile ilgili emirlerinden biri değildir? En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnek gösterilemez? Atatürk, Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve bu konularda çalışmalar ya- pılması için Türk Tarih Kurumunun açılmasına öncülük etmiş ve çalışmalara bizzat katılmıştır. Buna göre Atatürkle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi milletimi- zi bir arada tutan, birlik ve bera- berliğimizi sağlayan ortak değerle- rimizden değildir? I. Beng BadeII. Hadikatüs SüedaIII. Su KasidesiIV. Leyla ile MecnunV. Risaletün NushiyyeYukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Fuzuliye ait değildir? Aşağıdakilerden hangisi küçük yaraların kapatılması amacıyla kullanılır? • Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünyaya uzaklığını hesapladı. Ayın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ayda bir bölgeye onun ismini verdi.• İbni Sinanın tıp alanında yaptığı çalışmala-rının yer aldığı el Kanun Fit Tıb adlı eseri17. yüzyıla kadar Avrupada tıp eğitiminde kullanıldı.Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre içerisinde yer almaz? Aşağıdaki deyimlerden hangisi bıkmak, usanmak anlamındadır? Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır? Aşağıda verilen Türk İslam âlimleri ve eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 15 sayısın karesine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde tümevarım metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir? Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? Kir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) dedesi Abdulmuttalipin ölümünden sonra kimin yanında kaldı? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülke yer yer işgal edilmişti. Azınlıklar işgalci güç- lerle iş birliği yaparak vatanımızın bölünmesi için çalışıyordu. Osmanlı idaresi ise olaylara karşı halkı sükûnete çağırmaktaydı. Kurtuluşu kendisinde gören halk, Kuvayımilliye birliklerini kurarak düşmanla mücadeleyi başlattı.Buna göre Kuvayımilliye ruhunun oluşmasında;I. İstanbul yönetiminin pasif tutumuII. İtilaf Devletlerinin Anadoluyu işgaliIII. Azınlıkların faaliyetleriIV. Büyük Millet Meclisine karşı isyanların çıkmasıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Lisa : Where were you on your last holiday?Melis : I was in Konya.Lisa : - - - - there?Melis : I celebrated my 12th birthday. I visited mygrandparents. I learned how to cycle with mycousins. Hz. Muhammed (SAV) e indirilen ilk ayetler hangi surenin hangi ayetleridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Eric : Is he your son?Hilda :Of course not. He is my sisters son.Eric : Oh, you mean - - - -.Hilda : Yes, exactly. Gökyüzündeki su buharının yoğuşarak damlalar halinde yeryüzüne düşmesine ne denir? Bir yıl kaç aydır? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur? Hz. Peygamberin dünyaya gelişinin anıldığı rebiül-evvel ayının on ikinci günü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız.(.......) Peygamber efendimize gönderilen ilk vahiy Oruç Tut emridir.(.......) Peygamberimize hiç yalan söylemediği için Muhammedül Emin (güvenilir) denmiştir.(.......) Peygamber efendimize ilk vahiy 610 yılında Hira Mağarasında gelmiştir.(.......) Peygamber efendimizin Hz.Haticeden 6 tane çocuğu olmuştur.(.......) Peygamberimizin dedesinin ismi Abdulmuttaliptir. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Ödevlerimi yapmak benim sorumluluğumdur.( ) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.( ) Ülkemizde kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktur.( ) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.( ) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur. Our teacher organised a trip to a safari park last week.My classmates and I saw very different types of wildanimals. There were a lot of birds, reptiles and mammals.I learned a lot about anacondas, turtles andarmadillos. They are endangered species. People killthem for food, medicine and their fur. I feel angry tothose people because they dont protect the nature forthe next generations. I think we should do somethingright now to stop those people.It was amusing andeducative.18. Paragraf için en uygun başlık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir