Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Fablda olaylar ve hayvanlaraşağıdaki bölümlerin hangisindetanıtılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Fablda olaylar ve hayvanlaraşağıdaki bölümlerin hangisindetanıtılır? sorunun cevabı "Serim " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Martin  : Have you ever been to İstanbul before?Julia  : No, I have - - - - visited there. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özellikle arasında yer almaz? Avrupa’da saat oldukça erken bir dönemde hızla yaygınlaşmıştır. Çünkü kiliseler inananların belirli saatlerde toplanmalarını sağlamak istiyordu. Saatler kilise kulelerine yerleştirilirdi. Böylece herkes saatten haberdar olması sağlandı.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi 4'ün katlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?    Hayvanlara verdiğimiz isimler özel isimlerdir.“Ayşe köpeğine karabaş adını koymuştur. Ve onu çok sevmektedir."Yukarıdaki cümlede yanlış yazılan kelime hangisidir? “Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke” olarak tanımlanan kavram hangisidir? |2x-5|=15denkleminin R deki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişten günümüze değin çoğu şair, tabiata önem vermiş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında tabiattan en geniş anlamda yararlanmıştır. Ne var ki ne âşığın aka aka denizler oluşturan göz yaşları ne de nergis gözlü sevgilinin görünümü bir araya gelse günün bir saatindeki Boğaziçi manzarasını vermeye yetmez.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? I like.................... because animals are very interesting.