Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki hadislerden hangisi zekât ya dasadakanın toplumsal yönü ile ilgili değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki hadislerden hangisi zekât ya dasadakanın toplumsal yönü ile ilgili değildir? sorunun cevabı "“Sadaka vermek malı eksiltmez.”" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yüksek atlama yapan bir sporcu neden belli bir yüksekliğe ulaşmakta zorlanır?  Aşağıdakilerden hangisi birden çok ilahı benimser? - Yazılarınızda kolay ve rahat  olmaya dikkat eder misiniz?- Gazete yazılarında evet… Kitaplarımda okuyucuyu yormamak endişesinden uzağım. Çapraşığı, en küçük unsurunu feda etmeden sade bir şekilde ifade etmeye daima çalışırım. Fakat bunun mümkün olmadığı yerlerde, sadeliğe hiçbir değeri feda etmem.- Bugün geçinmeniz yazı yoluyla mıdır?- 19 yaşımdan beri yalnız yazı yoluyladır.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün en belirgin özelliğidir? Hz. Peygamber: “Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıya-met gününde (parmaklarını birbi-rine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.’’ buyurmuştur.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının özelliklerinden biri değildir? Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip olduklarının bir göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Karlofça Antlaşmasın'nın  garantör devleti hangi devlet olmuştur? “ Yeşilırmak köylüleri çok çalışkandır.” cümlesinde kaç tane türemiş sözcük vardır? II. Akabe Biatı ne zaman olmuştur ve Medine’den kaç Müslümangelmiştir? “Bu camı kim kırdı?”Yukarıdaki tümcedeki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?